10 ilde Cumhurbaşkanı imzası ile acele kamulaştırma kararı alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan acele kamulaştırma kararları 15 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.
10 ilde Cumhurbaşkanı imzası ile acele kamulaştırma kararı alındı

10 ilde Cumhurbaşkanı imzası ile acele kamulaştırma kararı alındı - 15 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile acele kamulaştırma kararları ilan edildi. Bu kapsamda belirlenen illerde yer alan taşınmazlar kamu yararı gözetilerek kamulaştırma işlemleri sonraya bırakılarak kamulaştırılacak. 

Söz konusu kararlar kapsamında acele kamulaştırma kararı alınan iller arasında Bursa, İzmir, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Mersin, Muğla ve Birecik yer aldı. Bu illerde belirlenen güzergahlar üzerinde yer alan konut ve arsa gibi taşınmazlar kamu yararı gözetilerek acele kamulaştırma kapsamına alınmış oldu. 

ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI VERİLEN İLLER İLAN EDİLDİ! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan imza ile 15 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan acele kamulaştırma kararları yürürlüğe alındı. Alınan kararlar kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırma işlemleri yapılacak. 

Bursa-Kayapa-Hasanağa-Mustafakemalpaşa İl Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6950)

10 ilde Cumhurbaşkanı imzası ile acele kamulaştırma kararı alındı

İzmir-Aliağa Devlet Yolu, Nemport ve TCDD Lojistik Saha Bağlantı Kavşağı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6951)

10 ilde Cumhurbaşkanı imzası ile acele kamulaştırma kararı alındı

Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhları Gösterilen Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6952)

10 ilde Cumhurbaşkanı imzası ile acele kamulaştırma kararı alındı

154 kV Barhal Havza Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Gösterilen Sahaya İsabet Eden Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6953)

10 ilde Cumhurbaşkanı imzası ile acele kamulaştırma kararı alındı

Birecik-Halfeti İlçeleri Sahil Yolu Islah Projesi Kapsamında Toprak Kayması ve Kaya Düşmesi Olaylarının Önüne Geçilmesi ile Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Saha Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Listede Ada/Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6954)

10 ilde Cumhurbaşkanı imzası ile acele kamulaştırma kararı alındı

“Çınarcık İçmesuyu Tesisleri Projesi” Kapsamındaki İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depo Yerleri ile İsale Hattının Yapımı Amacıyla, Bursa İli, Nilüfer İlçesinde Bulunan ve Kroki ile Listede Bulundukları Yer ve Ada/Parsel Numaraları Belirtilen Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6955)

10 ilde Cumhurbaşkanı imzası ile acele kamulaştırma kararı alındı

Söz konusu kararlar Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.