2018 Kira Gelir Vergisinden Kimler Sorumlu Olacak?

Bir yıllık kira geliri istisna sınırın üzerinde olan mülk sahipleri, kira gelir vergisinden sorumlu tutulacak. 2018 Mart ayında bu sınırın üstünde gelir sağlayan mülk sahiplerinin gelir beyanında bulunmaları gerekecek. Mülk sahipleri tarafından merak edilen bir diğer soru ise kira gelir vergisi istisna bedelinin ne kadar olacağı üzerine oldu.
2018 Kira Gelir Vergisinden Kimler Sorumlu Olacak?

Bir yıllık kira geliri istisna sınırın üzerinde olan mülk sahipleri, kira gelir vergisinden sorumlu tutulacak. 2018 Mart ayında bu sınırın üstünde gelir sağlayan mülk sahiplerinin gelir beyanında bulunmaları gerekecek. Mülk sahipleri tarafından merak edilen bir diğer soru ise kira gelir vergisi istisna bedelinin ne kadar olacağı üzerine oldu.

Kira gelir vergisi hesaplaması 2017 yılında yapılan torba yasa ile değiştirildi. 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı kanunun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Düzenlemelerinin 14. maddesine göre kira gelirlerinde uygulanan % 25’lik götürü gider oranı % 15’e düşürüldü. 2017 yılından itibaren elde edilen kira gelirlerine uygulanması kararı ile madde yürürlüğe girdi. 2018 yılında da vergi mükelleflerinin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere elde ettikleri hasılatlarının % 15 ‘i vergi olarak alınacak. Mart ayının gelmesi ile merak edilen soru ise kira geliri elde eden mülk sahiplerinin tamamının bu maddeden sorumlu olup olmadığı konusu hakkında oldu.

2018 Kira Gelir Vergisinden Kimler Sorumlu Olacak?

Bir yıllık kira geliri istisna sınırın üzerinde olan mülk sahipleri, kira gelir vergisinden sorumlu tutulacak. 2018 Mart ayında bu sınırın üstünde gelir sağlayan mülk sahiplerinin gelir beyanında bulunmaları gerekecek. Mülk sahipleri tarafından merak edilen bir diğer soru ise kira gelir vergisi istisna bedelinin ne kadar olacağı üzerine oldu.

Mülk sahiplerinin yıllık kira gelirlerinden düşürülen istisna bedeli, her yıl yeniden hesaplanmaktadır. Bu bedel mülk sahibinin yıllık olarak elde ettiği kira geliri toplamından düşürülmektedir. İstisna bedeli düşüldükten sonra kalan kira gelirine vergi uygulanır. Yıldan yıla değişiklik gösteren istisna bedeli altında kalan kira gelirine sahip mülk sahiplerinden kira gelir vergisi alınmaz. İstisna bedeli bu noktada kira geliri elde eden kişiler için bir hak oluşturmaktadır.

İstisna bedeli, kira geliri elde eden vergi mükellefinin kira geliri aldığı tüm mülklerin toplam kira bedeli üzerinden düşülerek hesaplanır. Her mülkü için bu bedel ayrı ayrı hesaplanmaz. Resmi Gazete’de yayımlanan 2018 yılı kira gelir vergisi istisna bedeli 4,400 TL dir. Bu bedel konut kira geliri olan vergi mükellefleri için geçerli olacak ve bu bedel düşürüldükten sonra kalan bedel üzerinden vergi hesaplaması yapılacaktır. Konut kira geliri 4,400 TL’nin altında olan mülk sahiplerinin vergi beyannamesinde bulunması gerekmemektedir. Ancak bu bedel üzerinde kira geliri olanların doğru beyanda bulunması zorunludur.