2022 - 2023 özel yurt fiyatları için zam sınırı açıklandı!

Konut ve kiralık ev fiyatlarına gelen rekor zamlar öğrencileri mağdur ederken özel yurt fiyatları da gelen zamlarla bu fiyatlarla yarışır hale gelmişti. Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile zam sınırı açıklandı!
2022 - 2023 özel yurt fiyatları için zam sınırı açıklandı!

9 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile beraber bu sene cep yakan özel yurt ücretleri için yeni zam sınırı getirildi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik ile 2022 - 2023 yılı yurt ücretleri için yapılacak olan en yüksek zam oranı Yİ-ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına eklenecek 5 puanı aşamayacak. 

Söz konusu yönetmelik hem gerçek hem de tüzel kişiler tarafından işletilen tüm özel öğrenci yurtlarını kapsayacak. Bu sene için özel öğrenci yurtları belirlemiş oldukları yurt fiyatlarına en fazla Yİ-ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına eklenecek 5 puan ile bulunacak olan rakam üzerinden zam yapabilecek. Tıpkı konutlarda olduğu gibi bu oranın üzerinde bir fiyat artışı yapılmasına izin verilmeyecek. 

YÜKSEKÖĞRENİM ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ İLE ÖZEL YURT ÜCRETLERİNE ZAM SINIRI GELDİ! 

Ücretler ve yükümlülükler

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik kapsamında sunulan hizmetler karşılığında barınma hizmeti ücreti alınır. Barınma hizmeti ücretine dahil olan hizmetler ve bunların ücretleri hizmet sunum taahhütnamesinde ayrı ayrı belirtilir.

(2) Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka ad altında herhangi bir ücret talep edemez.

(3) Kurumlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma hizmeti ücretini, her yıl temmuz ayı sonuna kadar belirleyerek il müdürlüğüne bildirir. Barınma hizmeti ücretine yapılacak en yüksek zam oranı, bir önceki öğretim yılında il müdürlüğüne bildirilen ücrete temmuz ayında açıklanmış olan on iki aylık ortalama “(Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2” oranına beş puan daha eklendiğinde bulunan orandan daha fazla olamaz.

(4) Yeni hizmete açılan kurumlar aylık barınma hizmeti ücretini açıldıktan sonra bir ay içinde belirleyerek il müdürlüğüne bildirir. Bildirilen ücret, il müdürlüğünce onaylanır.

(5) İl müdürlüğüne bildirilen ücretin üzerinde ücret alınamaz.

(6) Kurumun kayıtlı öğrencileri için bir önceki öğretim yılında barınma hizmeti karşılığında aldığı ücrete yeni dönemde yapabileceği en yüksek zam oranı, kaydın yenilendiği tarihte açıklanmış olan on iki aylık ortalama “(Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi + Tüketici Fiyat Endeksi)/2” oranına beş puan daha eklendiğinde bulunan orandan daha fazla olamaz. 

 2022 - 2023 özel yurt fiyatları için zam sınırı açıklandı!

Yönetmelik kapsamında özel yurtlar artık bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları yeni yurt barınma ücretlerini Temmuz ayı sonuna kadar ilan etmekle yükümlü olacaklar.