Aliağa'da Osmanlı Döneminden Kalma Han Restore Edilecek

Tarihi binaların ilk haline uyumlu olarak restorasyonla geleceğe iletilmesi amacıyla çalışmaları önem ve titizlikle yürüten Aliağa Belediyesi 1700lü yıllarda Aliağa’da iskelenin meydanına yapılmış olan han için restorasyon çalışmaları yürütmeyi planlıyor.
Aliağa'da Osmanlı Döneminden Kalma Han Restore Edilecek

Tarihi binaların ilk haline uyumlu olarak restorasyonla geleceğe iletilmesi amacıyla çalışmaları önem ve titizlikle yürüten Aliağa Belediyesi 1700lü yıllarda Aliağa’da iskelenin meydanına yapılmış olan han için restorasyon çalışmaları yürütmeyi planlıyor.

İskele’nin önündeki meydanda yer alan 1700lü yıllardan bugüne kadar kalmış yapının Belediye tarafından kamulaştırılmak suretiyle restorasyonu yapılması planlanıyor. Belediye 11 parsellik ve 2 dönüm alanı kaplayan yapı için kamulaştırma için çalışmalarını başlattı. Binanın kamulaştırılması amacıyla belediyenin ilgili departmanı hak sahipleri için mart ayında kararlaştırılmış encümenin kararıyla han binasının kamulaştırılması amacıyla ilgili kanun maddesi gereğince Uzlaşma Komisyonu’na havale işlemini gerçekleştirdi. Bunla ilgili olarak Temmuz’un 7’sinde yetkili ve ilgili kişilerin konuyu görüşmek amacıyla toplanacaklarına ilişkin duyuruyu yaptı. Binanın kamulaştırılması ardından restorasyon çalışmalarına başlanacak.

Aliağa'da Osmanlı Döneminden Kalma Han Restore Edilecek

İskelenin meydanında bulunan han


Sahil üstünde iskelenin karşı istikametinde yer alan bu hanın Aliağa yerlileri tarafından Çakıcı diye bilinen şahsın ikamet ettiği yer olduğu düşünülüyor. Osmanlı zamanında iskeleye yakın olması nedeniyle depo, sahilin korunması amaçlı birim ve gümrük şeklinde binadan istifade edilmiş. Cumhuriyet kurulduktan sonra ise uzun bir zaman boyunca tahıl ambarı, ardından fabrika ve mandıra şeklinde binadan istifade edilmiş. Ortasında avlu yer alan iki kat olarak dörtgen şeklinde bir binada bu han. Dış bölgesinden çatıyla örtülmüş, kiremitlerle örtülmüş bu binanın restorasyonla Aliağa’nın tarihsel ve kültürel yapısına katkıda bulunulacak.

Bağlantı Birçok belediye bulundukları bölgede tarihi ve kültürel özellikler barındıran yapılar için restorasyon çalışmaları yapıyor. Tarihimize sahip çıkmak adına yapılan bu çalışmalarda eski ve kötü durumdaki binaların ilk günkü haline getirilmesi ve ziyarete açılması bölgenin turizmine katkı sunması yanında içerisinde yer aldıkları sokağın da estetik açıdan güzelleşmesini sağlıyor.