Apartmanda imza toplayarak kiracı evden çıkarılabilir mi?

Apartmanlarda bazı kiracılar komşularına rahatsızlık verebilirler. Bu durumda ise bu kiracının evden tahliyesi talep konusu olmaktadır. Peki kiracının apartmanda imza toplanması suretiyle evden çıkarılması mümkün mü?
Apartmanda imza toplayarak kiracı evden çıkarılabilir mi?

Apartmanlarda komşular arasında yaşanan sorunların çözümüne dair hukuki uygulamalar merak edilmektedir. Bir komşu eğer kiracıysa ve komşulara rahatsızlık veriyorsa imza toplanarak evden çıkarılabilir mi? Yasalar böyle bir uygulamayı uygun görür mü? Kiracının böylece evden çıkarılması mümkün mü?

İMZA TOPLANARAK KİRACI EVDEN ÇIKARILIR MI?

Apartmanlarda kiracıların imza toplanarak evden çıkartılmaları mümkün değildir. Tüm kat malikleri bu konuda imza vermiş olsalar dahi hukuken böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Rahatsızlık veren komşu için nasıl hareket edilmesinin yolları kanunla açıklanmıştır. Bu kişi kiracıysa ev sahibi uyarılarak rahatsızlığın sona erdirilmesi istenir. Bu olmazsa yönetim uyarı yapar ve rahatsızlık veren davranışın sonlandırılması istenir. Bu da olmazsa kiracı hakkında Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılabilir. Bu dava da kiracıyı evden çıkarmak yerine rahatsızlık verilen davranışın sonlandırılması için tedbir kararı alıp uygulayacaktır.

Kiracının evden tahliyesine mahkemeler kolay kolay karar veremezler. Ev sahibi ile kiracı arasında yapılan ve yasal olarak bağlayıcılığı olan bir kira sözleşmesi bulunmaktadır. Bu bağımsız sözleşmeye mahkeme tarafından müdahale edilmesi hukuken doğru bulunmayacaktır. Bundan dolayı da kiracı için tahliye kararının çıkması imkansıza yakındır.

Kiracı rahatsızlık veriyorsa en etkili yok mahkeme sürecidir. Ancak bu süreç tedbir kararı üzerinden değil evin satın alınması talebi ile yürütülmelidir. Böyle bir durumda evin apartman sakinleri tarafından satın alınması mahkeme kararı ile sağlanabilir. Ancak bu da kolay bir hukuki süreç olmayacaktır. Mülkiyet hakkının devlet güvencesinde olduğu, ev sahibinin konuya dair bir kusurunun olmadığı düşünülürse bu yol da meşakkatli olacaktır ve karar açısından da garantisi yoktur.