Binalarda Amortisman ve Yıpranma

Binalarda, arsalarda amortisman ve yıpranma payları hakkında bilgileri haberimizde paylaşıyoruz.
Binalarda Amortisman ve Yıpranma

Binalarda, arsalarda amortisman ve yıpranma payları hakkında bilgileri haberimizde paylaşıyoruz.

Amortisman Ne Demek?

Binalarda duran herhangi bir malın belli başlı nedenlerden dolayı değerini kaybetmesi, eskimesi ve yıpranması ile birlikte var olan değerin aşağılara çekilmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Amortisman, bir yandan işletmenin gerçek değerinin ortaya konulması anlamında bir muhasebesel ölçüt ve aynı zamanda bir mükellef hakkıdır.

Belirlenen amortisman oranı da yıpranma payı olarak karşımıza çıkıyor. Amortisman mevzuatı vergi usul kapsamında kendine yer buluyor ve her yılın sonunda Resmi Gazetede karşımıza çıkan tebligat, bir sonraki hesaplamalar ile birlikte değer kazanıyor ve karşılık buluyor.

Arsa ve Arazilerde Amortisman

Yıpranma ve aşınmaya maruz kalmadıkları için boş arazi ve arsalar amortismana tabi değildirler. Ancak, işletmelerce kullanılan arsalar üzerine inşa edilen bina, tesis, yol, hark gibi iktisadi kıymetler ile zirai kazanç elde etme amaçlı olarak kullanılmakta olan meyvelik, dutluk, fındıklık gibi bir yıldan uzun kalıcı tarım tesisleri amortismana tabidir.

Herhangi bir işletmede 1 yıldan daha uzun süre hizmet veren, kullanılan, yıpranan veya değerini kaybeden herhangi bir ürün ya da gayrimenkul değeri taşıyan varlıklar amortisman konusu olarak karşımıza çıkıyor.

Bir arsa üzerindeki bina amortismana tabi tutulurken, arsa amortismana tabi tutulmamalıdır. Herhangi bir arsanın değerinde artış olması, o arsanın üzerindeki binanın amortisman değerini etkilemeyecektir.

Arsanın yararlı ömrü olabildiği durumlarda, kullanımından sağlanacak faydaları yansıtacak şekilde amortisman ayrılacağı belirtilmektedir.

Üzerine dikilen meyve ağaçlarının mahsulünden yararlanılması halinde dahi bir tarım işletmesine ait olan arazi için amortisman ayrılmayacağı; ancak, ağaçlara amortisman ayrılacağı, benzer şekilde arazi üzerine yol veya hark gibi tesisler yapılsa dahi arazi için amortisman ayrılmayacağı, üzerinde bulunan bu tesisler için amortisman ayrılabileceği sonucu çıkarılmaktadır.