Emlak Vergisi Matrahı Nasıl Belirlenir?

Emlak vergisi matrahı, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca belirlenen vergi matrahları ile ilgili açıklamalar.
Emlak Vergisi Matrahı Nasıl Belirlenir?

Emlak vergisi matrahı, Emlak Vergisi Kanunu uyarınca belirlenen vergi matrahları ile ilgili açıklamalar.

Dünya Gazetesinde köşe yazarlığı yapan Bumin Doğrusöz, Emlak vergisi uyarınca belirlenen vergi matrahları hakkındaki yazısında geniş izahlarda bulundu.

Emlak Vergisi Matrahı Nasıl Belirlenir?


Emlâk Vergisi Kanunu gereğince "genel beyan dönemi" şeklinde tesmiye edilen vergi matrahları dört yılda bir belirlenmekte, aradaki yıllarda ise bu matrahlar yeniden değerleme oranının 1/2 miktarınca düzenlenerek göz önünde bulundurulur.Emlak vergisi matrahının tayin edilmesi hususunda Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri esas olacaktır.

Arsa ve arazi birim değerlerinin belirlenmesiyle ilgili olarak takdir komisyonları tarafından alınacak kararların,tarh ve tahakkık işlem sürecinin başladığı günden en az altı ay önce olmak şartıyla imza karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir. Arsalara ait olanlar ilgili Ticaret odalarına, ziraat odalarına, mahalle-köy muhtarlarına ve belediyelere, araziye ait olanlar ise ilgili ticaret-ziraat odalarına ve belediyelere verilecektir.

Emlak Vergisi Matrahı Nasıl Belirlenir?


Büyükşehir belediyesi olan illerde takdir komisyonun aldığı kararlar, valinin başkanlığında(yada vekalet verdiği memurun) , defterdar(yada vekil memur), serbest muhasebeci mali müşavirler odası, esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinden birer üyeye ve vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil müdüründen oluşan komisyona imza karşılığı verilmelidir. İmza karşılığı teslim edilmiş olan kararlar Merkez komisyonunca 15 günlük süre içerisinde incelenir.İncelemenin sonucu olarak belirlenen değerleri taktir komisyonuna geri gönderir. Merkez komisyonunun yaptığı değerlendirmede farklı değer olması durumunda taktir komisyonu bu değerler ile ilgili olarak tekrar taktir yapar ve bu şekilde dikkate alınır.Anayasa Mahkemesinin aldığı E.2011/38, K. 2012/89 sayılı Kararıyla Vergi mahkemeleri tarafından verilecek olan kararlara itiraz süresi 15 gündür itirazlar için danıştaya başvuru yapılabilir..Asgari ölçüde kesinleşmiş olan tahakkukun yapıldığı senin başından olmak üzere ilgili belediye ve muhtarlıklar arsa ve arazi birim değerlerini uyun bir yer belirleyip mayıs ayının sonuna kadar ilan eder.

Emlak Vergisi Matrahı Nasıl Belirlenir?