Ev ve İş Yeri Sahiplerine Beyanname Zorunluluğu

Taşınmaz sahiplerinin kiraladıkları mülkten elde ettikleri toplam gelire göre beyanname verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu beyannamede belirttikleri toplam gelire uygun şekilde mükellef olunan vergi tutarı Gelir İradesi Başkanlığı tarafından belirlenir.
Ev ve İş Yeri Sahiplerine Beyanname Zorunluluğu

Taşınmaz sahiplerinin kiraladıkları mülkten elde ettikleri toplam gelire göre beyanname verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu beyannamede belirttikleri toplam gelire uygun şekilde mükellef olunan vergi tutarı Gelir İradesi Başkanlığı tarafından belirlenir.

Her sene olduğu gibi bu senede Mart ayında verilmesi gereken kira vergisi beyannamesi zorunluluğu ile ilgili düzenlemeler açıklandı. Gayrimenkul sermaye iradı olarak da bilinen beyannameyi 1- 26 Mart tarihleri arasında ev ve iş yeri sahiplerinin bağlı oldukları vergi dairesine bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Ev ve İş Yeri Sahiplerine Beyanname Zorunluluğu

Kira Gelir Vergisi İle Mükellef Misiniz?


Taşınmaz sahiplerinin kiraladıkları mülkten elde ettikleri toplam gelire göre beyanname verme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu beyannamede belirttikleri toplam gelire uygun şekilde mükellef olunan vergi tutarı Gelir İradesi Başkanlığı tarafından belirlenir.

Maliye Bakanlığının belirlediği istisna tutarlarına göre 2017 de evini kiralayanlar, elde ettikleri toplam kira 3 bin 900 TL ve üzerinde olması durumunda kira gelir vergisi beyannamesini vermek durumunda. Mükellefler %15 oranında vergi ödeyecek. 2017 kira geliri bu istisna tutarının altında kalan ev sahiplerinin beyanname verme zorunluluğu yoktur. İş yeri sahiplerinin ise 2017 yılında toplam kira geliri brüt 30 bin TL ve üzerindeyse bu vergi ile mükelleftir.

Nasıl Beyanname Verilir ?


Kira gelir vergisi beyannamesi belirtilen tarih aralığında vergi dairelerinden verilecektir. Ayrıca internet https://intvd.gib.gov.tr adresi üzerinden de bu işlem yapılabilecek. Ayrıca ayni internet adresi üzerinden hazır gelir vergisi beyannamelerine ulaşabilir, sizin için önceden hazırlanmış olan beyannamenizi kontrol edip üzerinde istediğiniz değişiklikleri yaparak beyannamenizi verebilirsiniz. Beyanname zorunluluğunuz olup olmadığından emin değilseniz bu adres üzerinden beyanname zorunluluğu testi yaparak öğrenebilirsiniz.

Vergiler Ne Zaman Ödenecek?


Beyannameler verildikten sonra ödenmeye başlanacak olan vergi tutarları iki eşit takside bölünebilir. Tahakkuk eden vergi tutarının ilk taksidi 2 Nisan tarihine kadar ödenecektir. İkinci taksit Temmuz ayında ödenecektir.

Beyanname Vermeyenlere Usulsüzlük Cezası


Belirlenen istisna tutarının üzerinde gelir elde eden taşınmaz sahiplerine eksik beyanda bulunmaları ya da hiç beyan vermemeleri durumunda yaptırımlar uygulanmaktadır. Mükellefler belirlenen istisna bedelinden yararlanamamakta ve mükelleflere birinci derece usulsüzlük cezası kesilmektedir. Ayrıca geciktirilen ödemeler için gecikme faizi uygulanmakta. Geciken ödemeler tahakkuk eden bir ay içerisinde yaratılmadığı takdirde cebren tahsili yoluna gidilmektedir.