Hisseli tapuda önalım hakkı hangi durumda geçersiz olur?

Hisseli tapular için geçerli olan önalım hakkı ile alakalı ayrıntılar merak ediliyor. Hisseli tapu sahiplerinin önalım hakkının geçersiz olduğu durumlar var mı?
Hisseli tapuda önalım hakkı hangi durumda geçersiz olur?

Gayrimenkullerin birden fazla kişinin mülkiyetinde olmaları durumunda o gayrimenkulün tapusu hisseli tapu olmaktadır. Müşterek tapu adı da verilen hisseli tapular için bazı özel uygulamalar yapılmaktadır. Bu özel uygulamaların en önemlisi ise önalım hakkı olarak bilinmektedir. Şufa hakkı adı da verilen bu uygulama hisse sahiplerini koruyan bir uygulamadır. 

ÖNALIM HAKKI NEDİR?

Hisseli bir gayrimenkulde hisse sahipleri kendi paylarını satmak isteyebilirler. Ancak bu satış işleminde alım hakkı kanun tarafından diğer hissedarlara verilmektedir. Bu hissedarlar önalım hakkını kullanarak hisse payının üçüncü kişilere satışını engelleyebilirler. Böylece mevcut ortaklığa dışarıdan üçüncü bir kişinin eklenmesi engellenebilmektedir. Yeni ortakların devreye girmesi gayrimenkulün tasarrufunda sorun çıkarabileceği için kanunen böyle bir hak verilmiştir. 

ÖNALIM HAKKI HANGİ DURUMDA KULLANILAMAZ

Hisseli tapuya sahip gayrimenkullerin hisse paylarının satışında önalım hakkı vardır ama bunun bir istisnası bulunmaktadır. Eğer hisse sahibinin borcundan dolayı icra işlemi yapılmış ve ilgili icra dairesi kişinin hisse payını satışa çıkarırsa o zaman önalım hakkı devre dışı kalmaktadır. İcra yoluyla yapılan bu satış için önalım hakkı kullanılamaz. İcradan yapılacak olan satış için diğer hissedarlar satın alma teklifi verebilirler ama öncelikli alım hakkına sahip olmazlar. Onlardan daha yüksek bir teklifte bulunan üçüncü kişiler hisse payını bu yolla satın alabilirler. 

HİSSELİ GAYRİMENKUL ALMAK MANTIKLI MI?

Hisseli gayrimenkul satın almanın normal bir gayrimenkul satın almakla arasında pek fark yoktur. Bunun için böyle bir yatırım yapmak mantıklı olabilir. Ancak bu gayrimenkullerden hisse satın alınacaksa önalım hakkının devreye girmeyecek olmasını sağlayacak şekilde işlemler yapılmalıdır. Aksi durumda yapılacak olan tapu tescil işlemi diğer hissedarlar tarafından iptal edilebilir.