İş Yeri Kira Gelirlerinde Vergi İadesi Söz Konusu

2017 yılı içerisinde net 24.000 ve brüt 30.000 liradan fazla iş yeri kira geliri elde edenler beyanneme verecekler arasındadır. Bu tarihler ise 1-26 Mart 2018 olarak belirlenmiştir. Fakat iş yeri basit usuldeki bir mükellefe kiraya verilmiş ise beyanname verme sınırı 1.600 lira olarak belirlenmiştir.
İş Yeri Kira Gelirlerinde Vergi İadesi Söz Konusu

2017 yılı içerisinde net 24.000 ve brüt 30.000 liradan fazla iş yeri kira geliri elde edenler beyanneme verecekler arasındadır. Bu tarihler ise 1-26 Mart 2018 olarak belirlenmiştir. Fakat iş yeri basit usuldeki bir mükellefe kiraya verilmiş ise beyanname verme sınırı 1.600 lira olarak belirlenmiştir.

İş yeri kira gelirlerinde, yıl bitmeden yapılan her bir kira ödemesi ile birlikte yine o yıl içinde vergilendirme başlamaktadır. Kiracılar ise ödediği her bir kira bedelinde yüzde 20 oranındaki vergiyi de Maliye'ye ödemekteler. Böylece mülk sahibi ise yıl içinde herhangi bir vergi ödemesi yükünü hissetmemekte ve mart ayı geldiği zaman ise vergileri kendi beyannamesinden düşmektedir. Ya da mülk sahibi vergi ödemesini dahi gerçekletirmezken bir anda vergi iadesi bile alabilmektedir. Aralık ayında yapılan yasa değişikliği ile götürü giderdeki oran yüzde 25 oranından, azaltılarak yüzde 15 oranına düşürülmüştü.

İş Yeri Kira Gelirlerinde Vergi İadesi Söz Konusu

Beyannameyi Kimler Verecek?


2017 yılı içerisinde net 24.000 ve brüt 30.000 liradan fazla iş yeri kira geliri elde edenler beyanneme verecekler arasındadır. Bu tarihler ise 1-26 Mart 2018 olarak belirlenmiştir. Fakat iş yeri basit usuldeki bir mükellefe kiraya verilmiş ise beyanname verme sınırı 1.600 lira olarak belirlenmiştir.

Gerçek Gider Mi Götürü Gider Mi?


iş yeri kira geliri elde edenler tıpkı konut gelirlerinde olduğu gibi 'belgesiz götürü gider' yahut 'belgeli gerçek gider' seçeneklerinden birini tercih edebilecektir. 26 Mart tarihine kadar Maliye'ye verilecek olan beyannameye dahil olan gerçek gidere ait belgelerin 2022 yılının sonuna kadar olası bir denetimde ibraz edilmek üzere saklanması gerekli görülmektedir. Ayrıca götürü gider yöntemini seçmiş bir mükellein 2 yıl geçmediği sürece gerçek götürü gider yöntemine dönmesi imkansızdır. Yasa değişikliği sonrasında götürü gideri tercih eden mükellefler kira gelirlerinden yüzde 15 oranında götürü gider düşebilecektir. Böylece önceki yıllara göre vergi iadesi alabilecek mükellef sayısı da azalmaya gidecektir. iade almayı hak eden mükelleflerin ise iade tutarı geçtiğimiz yıllara göre daha az çıkacaktır.

Yakınlarından Kira Almayan Mülk Sahiplerinin Vergi Ödemesi Durumu


Konutunu kira almaksızın yakınına (anne,baba,kardeş,torun,çocuk) bırakanlardan vergi alınmayacakken iş yerini aynı kişilere tahsis edenler için bedelsiz kullanım dahi olsa vergi mevcut durumdadır. Emsal kira bedeli üzerinden mük sahibinin vergi ödemesi söz konusudur. Amca, dayı, teyze, hala, kuzen, yeğen ve kayın valide için ise bedel alınmasa bile emsal kira bedeli göz önünde bulundurularak gelir beyan edilmesi gerekmektedir.