İskan Almayan Müteahhite Dava Açılabilecek

Müteahhit, binanın yapımını üstlenmesi gibi, tamamlayarak teslim ettiği binanın iskanını da almakla yükümlüdür. Peki iskan almayan müteahhite dava açılabilir mi?
İskan Almayan Müteahhite Dava Açılabilecek

Müteahhit, binanın yapımını üstlenmesi gibi, tamamlayarak teslim ettiği binanın iskanını da almakla yükümlüdür. Peki iskan almayan müteahhite dava açılabilir mi?

Müteahhit, binanın yapım görevini üstlendiği gibi aynı zamanda yapı için iskan alma sorumluluğu da müteahhite aittir. Arsa sahipleri, müteahhit ile anlaşarak ev sahibi olmayı tercih ederken yapılan anlaşmalarda büyük sorunlar yaşanabiliyor.

Sulh Hukuk Mahkemeleri, müteahhit ile arsa sahibi arasında imzalanan anlaşmada yaşanılan her türlü anlaşmazlık durumunda görevlendiriliyor. Müteahhitin, yapılan sözleşmede yer alan maddeleri yerine getirmemesi, ayıplı olarak teslim etmesi ya da iskânı almaması gibi durumlar söz konusu ise Sulh Hukuk Mahkemelerine karşı dava açma hakkınız doğuyor.

Ayıplı konut ile ilgili açılacak davalarda, 5 yıllık zaman aşımı sınırı konuluyor. Bununla beraber 5 yıl içerisinde dava açmayan konut sahipleri bu haklarını kullanamıyor. Fakat satışı yapan müteahhitin ayıplı olan konutu satın alan kişiden gizlemesi durumunda zaman aşımı sınırı ortadan kalkıyor.

Bu konu ile ilgili birçok karar bulunurken, ayıplı konutun satışını gerçekleştiren müteahhitin, konutu satın alan kişinin uğradığı zararı karşılaması gerekmektedir. Müteahhit, tamamlayarak konut sahiplerine teslim ettiği taşınmazın iskanını da almakla yükümlü.

İskan Nedir?

İskan almayı engelleyen hususların bulunması durumunda, bu kusurları ortadan kaldırmak için yapılması gerekenler de müteahhitin sorumluluğundadır. Eski binalarda iskan sıkıntıları halen devam ederken, yeni yapılan binalarda genellikle sorunsuz şekilde çıkartılıyor.

İskan, ruhsatlı binalar için, yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren ve belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından düzenlenen belgeye verilen addır.

İskan raporunu almak için inşaat yetkilisinin bir dilekçe ile belediyeye başvurması gerekmektedir.

İskan için mal sahibinin müracaatı üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir.

İskan Kelime anlamı olarak:

-Yurtlandırma, yerleştirme.

- İskan sınırı İmar sınırı içerisinde yapı yapma izni verilen bölgeler ile izin verilmeyen bölgeleri ayıran sınır anlamına geliyor.