İstanbul Adalar İmar Çalışması Nüfus Artışına Neden Olacak

Adalar Savunması isimli bir grup, Adalar imar çalışmasının nüfusun 5 kat artmasına neden olacağı gerekçesi ile imar çalışmasına karşı çıktı.
İstanbul Adalar İmar Çalışması Nüfus Artışına Neden Olacak

Adalar Savunması isimli bir grup, Adalar imar çalışmasının nüfusun 5 kat artmasına neden olacağı gerekçesi ile imar çalışmasına karşı çıktı.

İstanbul'un yazlık bölgelerinden olan Adalarda 2B arazilerine “günü birlik tesis yapılabilme” izni çıktı.

Butik otelcilik ve ev pansiyonculuğunun önü açan düzenleme ile Adalarda günü birlik tesisler yapılabilecek. Yapılan düzenleme ile zemin katlara dubleks izni veriyor. Yapılan bu düzenlemeye, 'Adalar Savunması' adlı bir platform, bölgenin nüfusunun 5 kat artmasına sebep olacağı düşüncesi ile tepki gösteriyor.

Adalar SİT Alanı Kabul Edildi

Adalar, 1976’da Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından “koruma alanı” ve 1984 yılına Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından “SİT alanı bütünü” ilan edildi.

2011 yılında Adalar ile ilgili 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlamış ve İBB Meclisi’nde kabul edildi. Uzun zamandır Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle plan hazırlık süreci aksamıştı.

2012 yılından bu yana Adalar Belediyesinin sürdürmüş olduğu 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmaları da devam ediyor.

Günü birlik tesis yapılabilme düzenlemesine karşı çıkan Adalar Savunması isimli grup, yeni imar planı ile adaların tehlikeye atıldığını belirterek açıklamalarda bulundu.

Nüfus Artışına Neden Olacak

İkinci ve üçüncü derece doğal sit alanı arasında yer alan, Büyükada’da adanın doğusundaki 28,4 hektarlık alan, Heybeliada’da Çamlimanı, Kınalıada ve Burgazada’da bu adaların çok geniş bölümlerini kapsayan 2B orman alanları, rekreasyon ve günübirlik tesisler için kullanıma açılacak.

5 binlik planda yaklaşık 52 bin 500 kişiye çıkarılması öngörülen nüfus binlik planda 76 bin 800 kişiye çıkacak.

Adalar Savunması değişen imar planı ile ilgili; “Adalar’ın günübirlik rekreasyon turizmine daha fazla açılmasına, Adalar’ın doğal alanlarının insan müdahalesiyle ticarileştirilmesine, Adalar’ın kara ve deniz yaşamının ve kıyı eko-sistemin tahrip edilmesine, konut ve yapı stoğunun imar rantı yaratacak tarzda artırılmasına yönelik nitelikleriyle Adalar’ın geleceği için önemli tehlikeler içeriyor” açıklamasını yaptı.