Kalorifer peteklerini sökenler yakıt parası ödemezler mi?

Apartmanlarda veya sitelerde merkezi ısıtma sistemi bulunuyorsa yakıt parası ödemeleri genellikle sorun olmaktadır. Peki bir kat maliki kalorifer peteklerini sökerse yakıt parasından muaf olur mu?
Kalorifer peteklerini sökenler yakıt parası ödemezler mi?

Merkezi sistem ile ısınan apartmanlarda veya sitelerde yakıt parası daima sorun teşkil etmektedir. Özellikle enerji fiyatlarına gelen fahiş zamların ardından bu sorun çok daha fazla artacaktır. Kat malikleri yakıt parasını yüksek buldukları için bu ödemeleri karşı çıkabilmekteler. Bazı kat malikleri ise yakıt parası ödememenin yollarını aramaktalar. Peki kalorifer peteklerinin sökülmesi halinde kat maliki yakıt parası ödemiyorum diyebilir mi?

YAKIT PARASI NEDİR?

Apartmanlarda ve sitelerde merkezi ısıtma sisteminde harcanan enerji giderinin toplamı yakıt parasıdır. Bundan tüm kat malikleri yararlanabildiği için zorunlu ortak giderler içerisinde değerlendirilmektedir. Bundan dolayı da kat malikleri bu ödemeleri yapmamazlık şeklinde bir tavır geliştiremezler. Yakıt parası ödemek her kat malikinin zorunlu sorumluluğudur. Yakıt parası ödemeyen kat malikleri hakkında hem yönetimler hem de komşuları dava açıp icra takibi başlatabilirler. Ayrıca ödenmeyen yakıt parası için gecikme cezası da işletilmesi yasal bir uygulamadır.

KALORİFER PETEKLERİ SÖKÜLÜRSE NE OLUR?

Bir evde kalorifer peteklerinin sökülmesi ile merkezi ısıtma sisteminden yararlanmanın son bulacağı düşünülür. Ancak Yargıtay’ın daha önceden vermiş olduğu emsal kararlara göre bu mümkün değildir. Kalorifer peteklerinin kat malikinin kendi isteği ile sökülmesi yakıt parasından muafiyetinden kurtarmayacaktır. O kat maliki ısınma giderlerinde kendi payına düşen masrafı ödemek zorundadır.

Öte yandan bir kat maliki merkezi ısıtma sisteminden çıkarak kendi dairesine özel bir ısıtma sistemi kursa dahi yakıt parası ödemekten kurtulamaz. Hatta merkezi ısıtma sisteminin yeterince ısıtmadığını veya masraflı olduğunu ileri sürerek kendi dairesine özel bir ısıtma sistemi dahi kuramaz. Bunun önünde yasal engel bulunmaktadır. Dolayısıyla kat malikleri ister kullansınlar veya isterseler de kullanmasınlar yakıt parası ödemek zorundadırlar.