Kamu konutları yönetmeliği Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla değişti

Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8532), 25 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak değiştirildi.
Kamu konutları yönetmeliği Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla değişti

24 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de birbirinden önemli çok sayıda yasal düzenleme ve karar yer alırken bunlardan biri de Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 8532) oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atmış olduğu imza ile özel tahsisli konutlar konusunda yeniliğe gidildi.

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 8532)

Sayı: 32556

Ekli "Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli "Özel Tahsisli Konutlar" başlıklı (1) sayılı Cetvelin ikinci fıkrasının (C) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan "Jandarma Genel Komutan Yardımcısı," ibaresi "Jandarma Genel Komutan Yardımcıları, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcıları ve" şeklinde ve aynı bendin (8) numaralı alt bendinde yer alan "ile Jandarma Genel Komutanlığında" ibaresi ", Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Yönetmelik 24 mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanırken bugün itibari ile yürürlüğe girmiş olarak kabul edildi. Özel tahsisli konutlardan yapılan düzenleme sonrasında Jandarma Genel Konutan yardımcılarının yanı sıra Sahil Güvenlik Komutan yardımcıları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri de yararlanabilecekler.

Genel Yayın Yönetmeni