Kentsel Dönüşüm Nedir?

Özellikle de deprem riski yüksek olan bölgelerde projeler daha büyük bir hızla gerçekleştirilmeye devam ederken kentsel dönüşüme katılmak isteyen kişilerin merak ettikleri pek çok soru bulunmaktadır.
Kentsel Dönüşüm Nedir?

Özellikle de deprem riski yüksek olan bölgelerde projeler daha büyük bir hızla gerçekleştirilmeye devam ederken kentsel dönüşüme katılmak isteyen kişilerin merak ettikleri pek çok soru bulunmaktadır. Peki, kentsel dönüşüm nedir?

Kentsel Dönüşüm Ne Demek?

Kentsel dönüşüm ömrünü tamamlayan ya da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binaların yıkılarak yerlerine modern, daha yaşanabilir ve depreme dayanıklı olan yapıların inşa edilmesini sağlayan özel projelerdir. Bu projeler sayesinde kentlerin daha modern bir yaşam alanına kavuşturulması amaçlanırken aynı zamanda büyük şehirlerin kabusu olan çarpık kentleşme sorununun da çözülmesi sağlanmaktadır. Özellikle de gecekondu yapılarının yoğun olduğu yerler kentsel dönüşüm için son derece uygun alanlar olup bu yapılarda yaşayan kişilerin de modern bir yaşama hayat atmaları için tek çareleri olarak görülmektedir.

Neden Kentsel Dönüşüm?

Kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen kişilerin bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyelerinde yer alan kentsel dönüşüm ofislerine ya da bakanlıkça yetki verilen lisanlı denetleme kuruluşlarına başvuruda bulunulmalıdır. Riskli yapı analizi yapılarak yapının riskli olduğu belirlenirse bu durumda kentsel dönüşüm kapsamına alınır ve yıkım aşamasına geçilir. Yapının yıkılması için 60 günlük süre tanınır. Ev sahiplerine kentsel dönüşüm taşınma yardımı verilirken yine kentsel dönüşüm kira yardımı için de başvuruda bulunan kişilere 18 ay kira yardımı yapılmaktadır.

Burada amaç taşınan kişilerin mağdur olmalarını önlemek ve bu sürecin mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde atlatılmasını sağlamaktır. Yine zorlukların daha kolay aşılmasını sağlayarak kentsel dönüşüm projelerinin sürelerinin kısaltılması amaçlanır. Kentsel dönüşüme giren yerlerin yıkımı genelde anlaşılan müteahhitler tarafından yapılırken yasal sürenin aşılmaması durumunda belediyelerde kentsel dönüşüm bütçelerinden aldıkları paylarla bu yıkımı gerçekleştirebilmektedir. Ancak yasal sürenin aşılması durumunda yıkım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmakta olup bu durumda yıkım ücreti kat maliklerinden payları oranında tahsil edilmektedir.