Kira Gelir Vergisinden Kimler Muaftır, İstisna Nasıl Uygulanır?

Gelir vergisi genel tebliğinde belirtilen tutarın altında kalan kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmez. İstisna tutarının üzerindeki kira gelirlerinde istisna bedeli düşülerek beyanname verilir. Kira gelirinin yanında başka geliri olanlar istisna uygulamasından yararlanamazlar.
Kira Gelir Vergisinden Kimler Muaftır, İstisna Nasıl Uygulanır?

Gelir vergisi genel tebliğinde belirtilen tutarın altında kalan kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmez. İstisna tutarının üzerindeki kira gelirlerinde istisna bedeli düşülerek beyanname verilir. Kira gelirinin yanında başka geliri olanlar istisna uygulamasından yararlanamazlar.

Ülkemizde bulunan milyonlarca konut ve iş yeri vardır. Bu gayrimenkuller sahipleri tarafından kiraya verilerek gelir elde edilmektedir. Gelir vergisi kanununa göre kiraya verilen malların karşılığında sağlanan gelir vergiye tabidir. Kira gelirleri vergisi ödenmek için yıllık olarak vergi dairelerine beyanname ile bildirilmelidir.

Kira Gelir Vergisinden Kimler Muaftır, İstisna Nasıl Uygulanır?

Kira Gelir Vergisinden Kimler Muaftır? İstisna Nasıl Uygulanır?


Gelir vergisi genel tebliğinde belirtilen tutarın altında kalan kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmez. İstisna tutarının üzerindeki kira gelirlerinde istisna bedeli düşülerek beyanname verilir. Kira gelirinin yanında başka geliri olanlar istisna uygulamasından yararlanamazlar. Ayrıca istisna tutarından yüksek kira geliri elde eden kişiler diğer kazançlarının toplam tutarı gelir vergisi kanunu 103. Maddesinde yazılı vergi tarifesinin 3. Diliminde yer alan tutarı aşanlar istisnadan faydalanamazlar. İstisna sadece mesken kira gelirlerinde uygulanır. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde kira gelirinin vergilendirilmesi için istisna ortaklara ayrı ayrı uygulanır. Kira geliri birden fazla olan kişileri için istisna kira gelirlerinin toplamına bir kez uygulanır. Toplu kira alımlarında eğer geçmiş dönem kiraları alınmışsa istisna kiranın tahsil edildiği yıla göre uygulanır, eğer gelecek yılların kira bedeli tahsil edilmişse istisna için her yıl beyanda bulunulması gerekmektedir.

Kira Beyannamesi Verilmemesi veya Eksik Beyanda Bulunulmasında Ne Olur?


Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmediğinde ve ya eksik beyanda bulunulduğunda ev sahipleri istisna uygulamasından yararlanamazlar. Beyanname verilmediği tespit edilmeden süresi geçmiş olsa dahi beyannamede bulunan kişiler istisnadan yararlanabilirler. geçmiş yıllara ait kiraların zamanında beyan etmeyen yada eksik beyanda bulunan kişiler pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunmaları mümkündür. Beyanname verilmesi gereken gelirin bildirilmemesi halinde ev sahibi hakkın da gelir takdir komisyonunca ceza belirlenir. Belirlenen ceza bir bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde ödendiği takdirde gecikme faizi uygulanmaz. Ödenmediğinde vergi dairesince her ay için ayrı faiz uygulanarak hesaplanır.

Kira Gelir Beyannamesi Ne Zaman Nereye Verilir?


Kira gelir beyannamesi 1Ocak ile 31 Aralık arası dönem için Mart ayının 1'i ile 25'i arasında verilmelidir. 25 Mart gününün resmi tatile denk gelmesi halinde tatilden sonraki ilk iş gününün akşamına kadar beyanname verilebilir.