Kiracılar dikkat! Bu tahliye taahhütnameleri hukuken geçersiz sayılıyor!

Ev sahiplerinin kiracıları evden çıkarmak için başvurdukları yollardan birisi haline gelen tahliye taahhütnameleri kiracıların en büyük sorunu haline geldi. Ancak kiracının verdiği tahliye taahhütnamesi bazı hallerde geçersiz sayılıyor. İşte az bilinen ve kiracıların işine gelen o uygulama...
Kiracılar dikkat! Bu tahliye taahhütnameleri hukuken geçersiz sayılıyor!

Türkiye'de son dönemlerde ev sahiplerinin kiracılardan tahliye taahhütnamesi almaları bir gelenek haline geldi. Ev sahipleri kiracılardan aldıkları tahliye taahhütnamesi ile çok büyük avantajlar elde edebiliyorlar. Kira sözleşmelerinde kira borcunu düzenli ödeyen bir kiracı için çok geniş imkanlar sağlanıyor. Hatta bu kiracıların evden çıkarılması istisnai durumlar dışında imkansız oluyor. Yalnız tahliye taahhütnamesi varsa işler değişiyor. Kiracılar kira sözleşmesi ile elde ettikleri çok sayıda hakkı tahliye taahhütnamesi  ile ev sahibine veriyorlar. O saatten sonra da tamamen ev sahibinin insafına kalıyorlar. 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE EV SAHİPLERİ NELER YAPABİLİRLER?

Kiracısından tahliye taahhütnamesi alan bir ev sahibi o belgede yazılı olan tarihte kiracısının evden çıkarılmasını sağlayabilir. Yasal yollara başvurması kiracının evden çıkarılmasına yeterli olacaktır. Ancak ev sahiplerinin asıl amacı tahliye taahhütnamesi ile kiracının evden çıkarılması değil. Bu belge kullanılarak kiracılar yüksek oranlı kira zamlarına ikna ediliyorlar. Taşınma masrafı, kiralık ev bulma sıkıntısı gibi külfetlere katlanmak istemeyen kiracılar ev sahipleri ne kadar zam isterlerse kabul etmek zorunda kalıyorlar. 

HER TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ HUKUKEN GEÇERLİ DEĞİL!

Tahliye taahhütnamesini kiracılardan alan ev sahipleri tüm iplerin kendi ellerine geçtiğini düşünüyorlar. Ancak aslında hukuken tahliye taahhütnameleri kolay bir şekilde geçersiz olabiliyorlar. Öncelikle tahliye taahhütnameleri kiracıların özgür iradesiyle verilmesi gerekiyor. Yani kira sözleşmesinin yanında aynı tarihte bir de tahliye taahhütnamesi yapılması durumunda bu taahhütname geçersiz sayılacaktır. Ayrıca kiracıya baskı yaparak alınan tahliye taahhütnamelerinin de hukuken bir değeri yoktur. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için kiracı kendi iradesiyle kira sözleşmesi yapıldıktan en az bir ay sonra düzenlenmesi gerekmektedir. 

Tahliye taahhütnamesini geçersiz kılan en önemli detay ise kiracının imzası meselesidir. Aile konutu olarak kullanılan bir konutta kiracının tek başına, kendi iradesiyle, herhangi bir baskı görmeden, yasal süreye uygun bir şekilde tahliye taahhütnamesini imzalayarak ev sahibine vermesi hukuken yeterli gelmiyor. Bu tahliye taahhütnamesinin hukuken geçerli olabilmesi için kiracının eşinin de imzalaması gerekmektedir. Eğer konut aile konutu olarak kullanılıyorsa eşlerden birisinden habersiz yapılan tahliye taahhütnameleri herhangi bir değere sahip değiller.