Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412) ile Hazine Arazisi üzerine GES kuralları belirlendi

10 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile hazine arazilerinin üzerine güneş enerjisi paneli GES santrali kurmak isteyenler için yeni kurallar belirlenmiş oldu.
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412) ile Hazine Arazisi üzerine GES kuralları belirlendi

Milli Emlak Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete ile yayımlanırken yeni tebliği kapsamında pek çok önemli düzenlemeye gidildi. Yayımlanan tebliği kapsamında Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 412)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerine ilişkin işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesi, 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412) ile Hazine Arazisi üzerine GES kuralları belirlendi

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412) ile Hazine Arazisi üzerine GES kuralları belirlendi

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412) ile Hazine Arazisi üzerine GES kuralları belirlendi

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412) ile Hazine Arazisi üzerine GES kuralları belirlendi

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412) ile Hazine Arazisi üzerine GES kuralları belirlendi

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412) ile Hazine Arazisi üzerine GES kuralları belirlendi,Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412) ile Hazine Arazisi üzerine GES kuralları belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ 10 Eylül 2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş oldu.