Satışı Tamamlanan Daireye Kira Artışı Mümkün Mü?

Kira Sözleşmesi; kiralayan ile mal sahibi/ kiraya veren arasında kiralamaya konu olan mesken özelinde oluşan ilişkiyi sınırlandıran ve koşullandıran sözleşmelerdir. İki taraf arasında kira ödeme tarihleri, kira bedeli, kiralamaya konu olan mesken ve var ise buna dahil eşyalar, kira ödeme yöntemi, meskenin kullanış amacını ve kira bedelinin artış koşulları gibi konulara ilişkin kararları içerir.
Satışı Tamamlanan Daireye Kira Artışı Mümkün Mü?

Kira Sözleşmesi; kiralayan ile mal sahibi/ kiraya veren arasında kiralamaya konu olan mesken özelinde oluşan ilişkiyi sınırlandıran ve koşullandıran sözleşmelerdir. İki taraf arasında kira ödeme tarihleri, kira bedeli, kiralamaya konu olan mesken ve var ise buna dahil eşyalar, kira ödeme yöntemi, meskenin kullanış amacını ve kira bedelinin artış koşulları gibi konulara ilişkin kararları içerir.

Kiralama ya da kiraya verme bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi eşyanın belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesidir. Kiralama işlemleri sırasında kiracı ve kiralayan arasındaki şart ve koşulları belirlemek amacıyla kira kontratı adıyla sözleşmeler yapılır. Kira kontratları yazılı olarak feshedileceği belirtilmediği sürece yenilenir ve otomatik olarak kontratta belirtilen süre kadar daha geçerli olur. Peki mülk sahibi hali hazırda kiracılı olan taşınmazını bir başkasına satarsa ne olur?

Satışı Tamamlanan Daireye Kira Artışı Mümkün Mü?

Kira Sözleşmeleri


Kira Sözleşmesi; kiralayan ile mal sahibi/ kiraya veren arasında kiralamaya konu olan mesken özelinde oluşan ilişkiyi sınırlandıran ve koşullandıran sözleşmelerdir. İki taraf arasında kira ödeme tarihleri, kira bedeli, kiralamaya konu olan mesken ve var ise buna dahil eşyalar, kira ödeme yöntemi, meskenin kullanış amacını ve kira bedelinin artış koşulları gibi konulara ilişkin kararları içerir. Bu konu başlıklarına ilişkin tarafların anlaştıkları kararlar, Borçlar Kanunu'na aykırı olmayacak şekilde düzenlenerek kontrata yazılır.

Tarafların tercihlerine bırakılan hükümler ise ayrıca detaylandırılır. Sözleşmenin feshi durumunda izlenecek yol, kira kontratının geçerlilik süresi, vb. Eğer kiracı, sözleşme tarihi sona ermeden meskeni tahliye edecek ise ya da kiraya veren, kira kontratı sona ermeden kiracı ile olan sözleşmesini fesh etmek ister ise; iki taraf arasında belirlenen süre içerisinde noterden onaylanmış bir ihtarname ile karşı tarafı bilgilendirir ve sözleşme gereği hükümler uygulanır. Bu koşullar oluşmadığı takdirde kira sözleşmeleri otomatik olarak her yıl yenilenir.

Kira Sözleşmesi Devam Eden Bir Meskenin Satışı


Kiraya veren taraf, hali hazırda kiracısı bulunan meskeni satmak isterse; kiracıya bildirimde bulunması zorunludur. Yapılan bildirim kiracının rızasını alma konusunda bir bağlayıcılığı yoktur ve mülk sahibi söz konusu meskeni dilediği zaman başka bir kişiye satabilir. Bu; sözleşmede kiralayan tarafın değişmesi anlamına gelir.

Yeni Mülk Sahibi Kirada Artışa Gidebilir Mi?


Meskenin satışı; kira kontratında kiraya veren tarafın değişmesi anlamına gelir. Mülkün yeni sahibi mevcut kiracı ile anlaşmaya giderse, kiracı meskende oturmaya devam edebilir ya da satın alan kişi, kiracıya göndereceği bir ihtarname ile evi uygun koşullarda boşaltmasını isteyebilir. Söz konusu ihtarname 6 ay öncesinden kiracıya ulaştırılmalıdır.

Satış işlemi; yeni ev sahibi ile kiracı arasında belirli hakları doğurabilir. Kira bedelinde yapılabilecek artışlar, evin tahliye edilmesi ya da kiracının meskeni kullanmaya devam etmesi gibi koşullar iki taraf arasındaki anlaşmaya bağlıdır.