Tapu harcı ve emlak vergisi hesaplama sistemi değişiyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapacağı düzenleme ile beraber tapu sisteminde bazı değişiklikler olacak. Tapu harçları ile emlak vergileri gayrimenkullerin gerçek değerleri üzerinden hesaplanacak.
Tapu harcı ve emlak vergisi hesaplama sistemi değişiyor!

Türkiye’de vergilendirme konusunda çok kapsamlı bir düzenlemenin hazırlıkları tamamlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Son halinin verilmesi ile TBMM’ye gönderilecek olan bu düzenleme gayrimenkul piyasasını da çok yakından ilgilendiriyor. Hem tapu harçlarında hem de emlak vergilerinde ödeme tutarları farklı bir şekilde belirlenmeye başlanacak.

HESAPLAMA SİSTEMİ YENİLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergide adaletin sağlanması için düzenleme yapacaklarını açıklamıştı. Özellikle tapu harçlarında vatandaşların çoğu daha az tapu harcı ödeyebilmek için tapuda gayrimenkulün satış değerini çok düşük gösteriyordular. Yasal düzenleme yapıldıktan sonra ise kimse bu yola başvuramayacak ve gerçek satış değerleri üzerinden tapu harcı hesaplanacak. Bu da belirli bir sistem içerisinde uygulanacak.

YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Tapu işlemlerinde bölgesel rayiç bedel uygulamasına geçilecek. Bunun için de gayrimenkul satışlarında vergi kaybı olmaması için taşınmazın gerçek değeri üzerinden vergilendirme yapılacak. Bu maksatla da gayrimenkul değer bilgi sistemi kurulacak. Bu sistemde taşınmazların değerlerine dair veriler ile mülkiyet bilgileri bulunacak. Aynı zamanda bu yeni sistem Tapu Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre olarak çalışacak. Tapuda işlem yapılmak istendiğinde taşınmazın gerçek değeri anında ekrana yansıyacak.

Uygulanacak olan yeni sistemde gayrimenkullerin gerçek değerlerinin nasıl tespit edileceği akıllarda soru işareti bırakıyor. Bunun da çözümü ekspertiz raporları ile olacak. Taşınmazlar için ekspertiz değerleri resmi olarak belirlenip sistem içerisine eklenecek. Bu şekilde tapunun devri yapılacağı zaman ekspertiz değeri üzerinden tapu harcı hesaplanacak.

Öte yandan emlak vergisinde de hesaplama değişiyor. Emlak vergisi hesaplamasında oran değişikliği olmayacak ama tıpkı tapu harcında uygulanacak sistem orada da uygulanacak. Taşınmazların ekspertiz değerleri bölgesel olarak belirlenerek sisteme işlenecek. Bu değer üzerinden emlak vergisi hesaplanacak.