Tapu Yenileme İşlemleri İçin Yapılması Gerekenler

Tapu yenileme işlemleri nasıl yapılır, yenileme ücreti ne kadardır ve gerekli belgeler nelerdir? sorularının cevabını haberimizde sizler için paylaşıyoruz.
Tapu Yenileme İşlemleri İçin Yapılması Gerekenler

Tapu yenileme işlemleri nasıl yapılır, yenileme ücreti ne kadardır ve gerekli belgeler nelerdir? sorularının cevabını haberimizde sizler için paylaşıyoruz.

Tapu dairesinde yapılan, satış, bağış, miras tescili gibi tapu işlemleri sonrasında vatandaşlara tapu müdürlüğü tarafından mühürlü tapu senedi verilmektedir. Tapu senedi belgede adı geçen kişinin, o yerin sahibi olduğuna delil sayılır. Bu nedenle bütün gerçek ve tüzel kişilerce, hatta resmi dairelerce itibar edilen bir belgedir.

Tapu Yenileme

Kişinin sahip olduğu mülk üzerindeki hakkını gösteren tapu belgesi, kişinin istekte bulunması durumunda belirli bir ücret karşılığında yenilenebiliyor.

Tapu Neden Yenilenir?

Tapu yenileme işlemi, tapunun yanma, yırtılma gibi fiziki nedenlere bağlı olarak kullanılamayacak hale gelmesiyle yapıldığı gibi bunun dışında tapunun geçerliliğini yitirmesine neden olan fiziki durumlar, tapunun çalınması ya da kaybedilmesi, tapuda yer alan ada, parsel ve pafta bilgilerinin değişmesi gibi nedenlerle yenileme işleminin yapılması zorunlu hale gelir.

Böyle durumlarda tapuda yer alan bilgiler güncellenerek tapu yenileme işlemi gerçekleştirilir.

Kişinin tapu belgesini yenilemesi için ilgili taşınmazın bağlı olduğu Tapu Dairesine şahsen başvuruda bulunması ya da bu daireye başvuruda bulunabilecek birisine vekâlet vermesi gerekmektedir.

Tapu Yenileme Ücreti Ne Kadar?

Çeşitli nedenlerden dolayı tapusunu yenilemek isteyen taşınmaz sahipleri, yenileme işlemleri için ödemeleri gereken tutar yalnızca 7,60 lira olarak uygulanmaktadır. Tapu yenileme ücreti olarak belirtilen bu tutar, kişinin tapu yenileme dilekçesi yazarak işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili tapu dairesinin vezne bölümüne ödeme yapılmaktadır.

Kimlik Yenileme Evrakları

Tapu yenileme işlemi için gerekli evraklar ise, taşınmazın üzerine kayıtlı olduğu kişinin kimliğinin aslı ve 1 adet kimlik fotokopisi yeterli oluyor.

Teknolojinin gelişmesi ile tüm bilgilerin bilgisayarda kayıtlı olması, tapu sahibinin kimlik numarası ile üzerine kayıtlı olan bütün taşınmazlara ulaşılabiliyor. Eğer taşınmazların belgeleri gerekli kılınırsa da kolaylıkla sistem üzerinden çıkartılabiliyor.

Tapu Senedinin Çalınması

Tapu senedinin çalınması halinde de tapu dairesinden yenisi çıkarılabiliyor. Fakat, tapu senedinin çalındığı yönünde şüpheler varsa derhal tapu dairesine durumu haber vermekte fayda vardır. Kötü niyetli kişilerin eline geçen tapu senedindeki bilgileri kullanarak taşınmazın sahte kimlik veya sahte vekaletname ile satılması ihtimali her zaman mevcuttur.