Tarla Niteliği Taşıyan Arsalara Konut Yapma Şartları

Tarla niteliği taşıyan arsalara konut yapımı ile ilgili bilgileri haberimizde paylaşıyoruz. Bağ, bahçe, zeytinlik gibi mülkler tarla niteliği taşımaktadır. İmarı olmayan toprak parçası anlamına gelen tarla üzerine konut yapılmamaktadır. Fakat bazı durumlarda özel amaçlı küçük yapılar inşa edilebilir. Tarlaya yapılabilecek yapı ile ilgili şartlar imar mevzuatında yer alıyor. Bu şartlar; -İnşaat alanı katsayısı yüzde 5’i geçmeyecek şekilde olmalı, -Yapı inşaat alanları toplamda kesinlikle 250
Tarla Niteliği Taşıyan Arsalara Konut Yapma Şartları

Tarla niteliği taşıyan arsalara konut yapımı ile ilgili bilgileri haberimizde paylaşıyoruz.

Bağ, bahçe, zeytinlik gibi mülkler tarla niteliği taşımaktadır. İmarı olmayan toprak parçası anlamına gelen tarla üzerine konut yapılmamaktadır. Fakat bazı durumlarda özel amaçlı küçük yapılar inşa edilebilir.

Tarlaya yapılabilecek yapı ile ilgili şartlar imar mevzuatında yer alıyor. Bu şartlar;

-İnşaat alanı katsayısı yüzde 5’i geçmeyecek şekilde olmalı,

-Yapı inşaat alanları toplamda kesinlikle 250 metre kareyi geçmeyecek,

-Saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği 6.50 metreyi ve 2 katı aşmayacak,

-Yol ve parselin sınırlarına 5 metreden fazla yakınlaşmaması koşulu ile ev inşaatına izin verilebiliyor.

Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslara yönelik şartlar şu şekilde belirtilmiştir:

-Parsel büyüklükleri hakkındaki şartlara uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikçe yeni yapı ve ilave yapı yapılmasına izin verilmez.

-İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.

-Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı % 40'ı geçmemelidir.

-Köy ve mezraların yerleşik alanlarında 2 kat 6.50 metreden fazla katlı bina yapılamaz.

-Çatı yapılması halinde kiremit kaplamalı çatıların % 33 meyille yapılması ve civarın karakterine uyulması gerekir.

-Parsel dışına taşan çıkma yapılamaz. Çıkmalar, bitişik veya blok nizamında komşu sınırına 2.00 metreden fazla yaklaşamaz

-Her müstakil ev veya dairede en az; 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 tuvalet bulunması zorunludur.

-Genel olarak konut, otel, iş hanı, büro, mağaza, dükkan ve benzeri, içerisinde insan oturan, yatılan veya çalışılan binaların taban döşeme kaplaması üzerinden tavan kaplaması altına kadar olan yükseklikleri 2.40 metreden az olamaz.