Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Resmi Gazete! Yetki belgesi mesleki deneyim şartı değişti

14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında mesleki deneyim şartı tarihi uzatıldı...
Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Resmi Gazete! Yetki belgesi mesleki deneyim şartı değişti

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik bir kere daha değiştirildi. 14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında mesleki deneyim şartı için bir kere daha süre uzatıldı.

Herkesin emlakçı olmasını engellemek ve emlakçılık yapmak isteyen kişilerde belirli kriterlerin aranmasını sağlayacak olan yönetmelikte en çok tartışılan maddelerden biride emlakçılık yetki belgesi almak isteyen kişilere yönelik olarak getirilen mesleki deneyim şartı olmuştu. Yeni yayımlanan yönetmelik kapsamında bu şartın aranacağı tarih 31 Aralık 2024 tarihine uzatıldı.

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(9) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/12/2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

yonetmelik-karari.jpg

Yayımlanan yönetmelik kararı kapsamında Bakanlık söz konusu tarihi 6 aya kadar uzatma yetkisini kullanmış oldu. Taşınmaz ticareti yapmak için emlakçılık yetki belgesi almak isteyen kişilerde mesleki deneyim şartı 31 Aralık 2024 tarihine kadar aranmayacak.

Genel Yayın Yönetmeni