TOKİ 26 İlde Büyük Projelere İmza Atacak

Yeni çıkılan duyuruya istinaden, 26 ilde 178 iş yeri, 14 ilde 42 adet konut açık arttırmaya çıkarılmıştır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için öngördüğü ilk şart kendisi başta olmak üzere aile bireylerinin üzerine kayıtlı ev olmaması ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığıkonutlarından satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.
TOKİ 26 İlde Büyük Projelere İmza Atacak

Yeni çıkılan duyuruya istinaden, 26 ilde 178 iş yeri, 14 ilde 42 adet konut açık arttırmaya çıkarılmıştır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için öngördüğü ilk şart kendisi başta olmak üzere aile bireylerinin üzerine kayıtlı ev olmaması ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığıkonutlarından satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan depremler ve sonuçları neticesinde kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı,tamamen halka hizmet amacı gütmüş, bir dönem Ankara Belediyesi ile işbirliği içinde memurlara konut yapımı gerçekleştirilmiştir. Erzincan depreminde evsiz kalan bir çok aileye tekrar ev sahibi olma imkanı sağlanmıştır. Gecekondu yerleşim alanlarını dönüştürmek, tarihi mimarilerin korunup onarılmasına yönelik projeleri kredilendirerek, gerek gördüğü takdirde devletin de para yardımında bulunmayı amaçlar.

TOKİ 26 İlde Büyük Projelere İmza Atacak

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın son verilerine göre 698.497 sosyal konut üretimi yapıldı. Yeni çıkılan duyuruya istinaden, 26 ilde 178 iş yeri, 14 ilde 42 adet konut açık arttırmaya çıkarılmıştır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için öngördüğü ilk şart kendisi başta olmak üzere aile bireylerinin üzerine kayıtlı ev olmaması ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığıkonutlarından satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. On sekiz yaşını dolduran adaylardan yüzde on ile yirmi beş arasında peşinat alınıp yirmi yıla varan taksit seçeneği sunuyor. Peki ya işyeri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sloganı ile basitçe anlatmak gerekirse kira öder gibi iş yeri sahibi ol. Yine yüzde on ile yirmibeş arasında değişen peşinat ve yüz yirmi ila yüz seksen arasında değişen vade ile. Satışlarda kura yöntemi, açık satış yöntemi ve açık arttırma yöntemi ile yapılabiliyorken. Duyuruya çıkılan satış ilanında açık arttırma yöntemi kullanılacağı bildirilmiştir.

Açık arttırma yöntemine açıklık getirmek gerekirse, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın kaynak bulup geliştrmek amacıyla uyguladığı satış yöntemidir. Türk Dil Kurumu'nun da açıkladığı gibi herhangi bir malın satışı esnasında alıcılar arasında rekabet oluşturmak ve satın alınacak herhangi bir malı en yüksek değeri ile alıcıya ulaştırmaktır. Böylece, "2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda açıklaması yapılan; belirli bir taşınmaz malı kamulaştırmaya girişmeden önce, o taşınmaz malın kamulaştırılmasının kamu yararına bir işlem olduğunu gösteren bir karar alır ve bu durumu kamu yararı kararı olarak adlandırır." en yüksek gelir elde edilmek amaçlanır ve kamu yararı gözetilmiş olur.