Yargıtay'dan site ve apartmanda oturanları üzecek emsal karar! O hata pahalıya patlayacak, cepler yanacak

Yargıtay emsal kararlar açıklamaya devam ederken açıklanan bu kararlardan biri apartman ve sitede oturan milyonlarca kişiyi kapsaması nedeni ile gündemi salladı. Apartman yöneticisi hataları kat maliklerini de bağlayacak, cepler yanacak!
Yargıtay'dan site ve apartmanda oturanları üzecek emsal karar! O hata pahalıya patlayacak, cepler yanacak

Gecekonduların yıkılarak yerlerine çok katlı binaların yapılmaya başlaması ile Türkiye'de apartman ve sitelerde yaşayan kişilerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle de büyük sitelerde apartman yönetimi ile kat malikleri arasında büyük sorunlar yaşanabilirken Yargıtay tarafından açıklanan emsal karar milyonlarca kat maliki açısından bağlayıcı olması nedeniyle büyük önem taşıyor. 

Apartman ve sitelerde yürütülmesi gereken işlerin yerine getirilmesi için apartman yöneticisi seçilmekte olup, bu kişi kat maliklerinin çoğunluk oyu ile göreve gelmektedir. Yapılan apartman yönetimi toplantısı ile apartman ya da sitede oturan kişiler oylarını vererek yönetim hakkı ve yetkisini bir kişiye ya da son dönemde kuruma devretmektedir. İşte Yargıtay yönetici vasfı verilen kişi hakkında çok önemli bir karar imza attı. 

APARTMAN / SİTE YÖNETİMİ SÖZLEŞME İMZALARSA SİZDE SORUMLUSUNUZ! 

Ankara'da yaşanan ve davaya konu olan olayda bir vatandaş alışveriş merkezinin otoparkını işletmek üzere AVM yönetimi ile anlaştı ve sözleşme imzalandı. 10 yıllık kiralama işlemi için vatandaş ödemesini yaptı ve işletme hakkını üzerine aldı. Ancak bir süre sonra yönetim değişti ve yeni yönetim tüm kat maliklerinin izni olmadan kiralama işlemi yapıldığını belirterek sözleşmeyi iptal etti. 

Bunun üzerine vatandaş soluğu mahkemede aldı ve AVM yönetiminin ödediği parayı zarara uğradığını belirterek faizi ile geri ödemesini talep etti. 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar yapılan karşılıklı itirazlar sonucunda dava Anayasa Mahkemesine temyize gitti. 

Yargıtay'dan site ve apartmanda oturanları üzecek emsal karar! O hata pahalıya patlayacak, cepler yanacak

APARTMAN VE SİTEDE OTURANLAR DİKKAT, TEK İMZA İLE CEBİNİZ YANABİLİR! YÖNETİCİNİN HATASI KAT MALİKLERİNİ KAPSAR MI?

Yapılan itirazlar sonucunda Yargıtay tarafından yapılan görüşmeler sonucunda "Davacı tarafından on yıllık kira bedeli olarak ödenen bedelin davalı AVM'ye ait yönetim kaşesiyle makbuz karşılığında tahsil edildiği açıktır. O hâlde, yukarıda yapılan açıklamalar da dikkate alındığında, kat maliklerini temsilen tahsil edilen paranın davacıya iadesinden eski yöneticinin şahsen sorumlu olduğundan bahsedilmesi, davalı yönetimin kasasına girmediğinin dolayısıyla kat maliklerinin sorumlu olmadığı sonucuna ulaşılması yerinde olmayacaktır. Temsilciye yapılan ödemeler davalı yönetimi bağlar" denilerek bundan sonra apartman yönetimi tarafından yapılacak tüm sözleşmelerden kat maliklerinin de sorumlu tutulacağı karara bağlanmış oldu. 

Kat malikleri tarafından seçilerek yetki verilen apartman ya da site yönetimi tarafından kaşe ve imza kullanılarak imzalanan sözleşmelerde yer alan hükümler sadece yönetimi değil kat maliklerini de bağlayacak. Söz konusu emsal karar kapsamında kat malikleri de yüklü para cezaları ödemekle karşı karşıya gelebilecekler.