Zorunlu deprem sigortası DASK neleri karşılıyor, vatandaşa ne kadar ödeme yapılıyor?

Zorunlu deprem sigortası (DASK) ile deprem durumunda hangi zararları karşıladığı ve ne kadar ödeme yapıldığı merak ediliyor. DASK ile vatandaşlara kaç TL ödeme yapılabiliyor?
Zorunlu deprem sigortası DASK neleri karşılıyor, vatandaşa ne kadar ödeme yapılıyor?

Türkiye’de bulunan konutlar için zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekiyor. Bir konutun satış işleminin gerçekleşebilmesi veya diğer resmi işlemlerin yapılabilmesi için zorunlu deprem sigortası yapılması gerekiyor. Vatandaşlar belirli sigorta primleri ödeyerek evlerini depreme karşı sigortalayabiliyorlar. Peki deprem olması durumunda DASK poliçeleri karşılığında vatandaşlara hangi ödemeler yapılıyor? Zorunlu deprem sigortası hangi zararları karşılıyor?

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA TEMİNAT KAPSAMINDAKİ ZARARLAR!

Zorunlu deprem sigortası ile temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran duvarlar, bahçe ve istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının tamamlayıcı bölümleri teminat kapsamına alınıyor. Bu alanlarda deprem sonrasında meydana gelen hasarlar için zorunlu deprem sigortası üzerinden vatandaşlara ödemeler yapılabiliyor.

HANGİ BİNALAR DASK KAPSAMINDADIR?

Zorunlu deprem sigortası kapsamına tüm binalar girememektedir. Bu sigorta türü ile şu özelliklere sahip binalar teminat altına alınabiliyorlar:

-Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete sahip taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilen binalar
-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
-Bu binalar içerisinde yer alan ve ticarethane, büro gibi amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
-Doğal afetlerden dolayı devlet tarafından yaptırılan ya da verilen kredi ile inşa edilen meskenler
-Kat irtifakı tesis edilmiş binalar
-Tapuda henüz cins tahsisi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı arsa vs. olarak görünen binalar
-Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri

NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

DASK yani zorunlu deprem sigortası ile her yıl inşaat maliyetlerindeki artışlara bağlı olarak bir teminat sağlanmaktadır. Son yapılan güncelleme ile azami teminat tutarı 640 Bin TL şeklinde belirlenmiştir. Vatandaşlara çeşitli hesaplama yöntemleri ile yapılan hesaplamalarla en fazla 640 Bin TL ödeme yapılmaktadır. Teminat tutarı belirlenirken meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti esas alınıyor ama bu maliyete arsa değeri katılmıyor. Konutların büyüklüğüne ve yapı tarzına göre teminat tutarı değişebiliyor ama azami tutar olan 640 Bin TL’yi geçemiyor. Vatandaşlar konutlarının değerinin bu azami tutarı aşan kısmı için ek teminat satın alarak daha fazla ödeme alabilme imkanı elde edebiliyorlar.