Bankalara gece yarısı operasyonu ile kredi şoku! Ticaret Bakanlığı konut ve ihtiyaç kredisi paketinde vatandaşa müjdeli haberi verdi

Bankaların ihtiyaç ve konut kredisi paketlerinde müşterilerinden tahsil ettikleri masraflar için yeni düzenleme Resmi Gazete ile yayımlandı. Konut Finansmanı ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Eylül tarihinde yayımlandı.
Bankalara gece yarısı operasyonu ile kredi şoku! Ticaret Bakanlığı konut ve ihtiyaç kredisi paketinde vatandaşa müjdeli haberi verdi

Son dönemde açıkladıkları rekor kar oranları ile tüm şimşekleri üzerine çeken bankaların en büyük gelir kalemlerinin başında kullandırmış oldukları kredilerden aldıkları masraflar yer alıyordu. Hatta bazı bankalar rakamlarını o kadar yükseltmişti ki faizi düşük tutarak aradaki farkı masraf kaleminden tahsil etmeye başlamıştı. 

Vatandaşların artan şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenleme hayata geçirildi. Yeni düzenleme 23 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete ile Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik olmak üzere 2 ayrı yönetmelik ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bankalara gece yarısı operasyonu ile kredi şoku! Ticaret Bakanlığı konut ve ihtiyaç kredisi paketinde vatandaşa müjdeli haberi verdi

MADDE 6- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi 1/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bankalara gece yarısı operasyonu ile kredi şoku! Ticaret Bakanlığı konut ve ihtiyaç kredisi paketinde vatandaşa müjdeli haberi verdi

(5) 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in ekinde yer alan listede Bireysel Krediler başlığı altında ücretleri sayılan ürün ve hizmetler kredi ile ilgili yan finansal ürün ve hizmet olarak kabul edilir. Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-6 eklenmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ SONRASI BANKALARA MASRAF OPERASYONU YAPILDI! 

Merkez Bankası tarafından dün açıklanan faiz kararı ile 100 baz puan faiz indirimi yapılmış ve politika faiz oranı yüzde 13 seviyesinden yüzde 12 seviyesine çekilmiştiicaret B. Takanlığı tarafından yayımlanan yeni karar ile bankaların kredi ile ilgili olarak sigorta ve kasko imzalatmasının önüne geçilmiş oldu.