BDDK kararı açıkladı! Konut kredisi çekmek isteyenlere güzel haber limit yükseltildi

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak istiyorum diyen kişilere yönelik olarak güzel haberi BDDK duyurdu. Konut kredisi limiti için vatandaşı rahatlatacak düzenleme haberi verildi.
BDDK kararı açıkladı! Konut kredisi çekmek isteyenlere güzel haber limit yükseltildi

BDDK kararı açıkladı! Konut kredisi çekmek isteyenlere güzel haber limit yükseltildi - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK konut kredisi limit ve oranları hakkında yaptığı yeni düzenlemeyi yazılı açıklama ile duyurdu. 

Yapılan düzenleme konusunda konut kredisi çekerek ev satın almak isteyen kişilere yönelik olarak uygulanan kredi limitindeki parasal sınır arttırıldı. Yükselen konut fiyatları sonrasında söz konusu parasal sınır tartışma yaratmış ve düzenleme yapılması gündeme getirilmişti. 

KONUT KREDİSİ LİMİTİ ARTTIRILDI! 

BDDK resmi sitesinden yapmış olduğu duyurusunda "Kurulun 24.02.2023 tarihli toplantısında, 23.02.2023 tarih ve E-24049440-045.01[4/5]- 77880 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;

- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine, 28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Geçici 37 nci maddesinde düzenlenen “Yeni Konut Finansmanı Programı” kapsamında kullandırılacak kredilerin işbu Karar kapsamında yapılan belirlemelere tabi olmamasına,

 - Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

Yapılan düzenleme ile daha önce 2 milyon TL ve altı konutlar için uygulanan yüzde 90'a kadar olan kredi kullandırımı 5 milyon liraya kadar olan konutlar şeklinde değiştirildi.