Kredi müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi düşük faizli destek kredisi verecek!

15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete kredi haberleri 2022 için beklenen müjdeyi verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni
Kredi müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi düşük faizli destek kredisi verecek!

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/26), 15 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan tebliğ ile aranılan kriterleri taşıyan kişi ve işletmelere düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanımında önemli düzenlemelere gidildi. 

Bir önceki yayımlanan tebliğde ucuz kredi için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 tarihi değiştirilerek 31 Aralık 2023 olarak ilan edildi. Böylelikle yeni iş kurmak ve işini büyütmek isteyen kişilere verilen işletme kredisi ve yatırım kredisi için son başvuru tarihi 1 sene daha uzatılmış oldu. 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/26)

MADDE 1- 25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“p) HBS: Bakanlık tarafından oluşturulan Hayvan Bilgi Sistemini,” “ııı) Sulama birlikleri: 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununa göre kurulan ve faaliyetlerini sürdüren sulama birliklerini,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Kredi müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi düşük faizli destek kredisi verecek!

Kredi müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi düşük faizli destek kredisi verecek!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğ kapsamında alınan kararlar 15 Eylül 2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş oldu. Tebliğden yararlanma koşullarını taşıyan kişi ve kurumlara bakanlık destekli düşük faizli destek kredisi Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi üzerinden verilecek. Başvurular 31 Aralık 2023 tarihine kadar yapılabilecek.