2023 PAEM 6. dönem başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi tarafından alınacak olan 500 öğrenci duyurusu yapıldı.
2023 PAEM 6. dönem başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Bugün Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi tarafından son dakika duyuru yapıldı. Gelen açıklamalara göre toplamda 500 öğrencinin alımının yapılacağı öğrenildi. Başvuru yapmak isteyen kişiler tarafından ise başvuruların ne zaman yapılacağı ve hangi şartların gerektiği hakkında araştırmalar başladı.

PAEM 500 ÖĞRENCİ ALIMI YAPACAK!

Resmi Gazete'de yayımlanan 2023-2024 Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci alımına göre 400 erkek, 100 kadın aday olmak üzere toplam 500 öğrenci alımı yapılacağı öğrenildi. Bu anı bekleyen milyonlarca aday ise başvuru hakkında detayları merak etti.

PAEM 6. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet adresinden yapılacak olan başvurular 18 Eylül 2023 tarihi ile 22 Eylül 2023 Cuma Günü saat 17.00’a kadar yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yukarıda verilen tarihler arasında başvuru yapmak isteyen kişilerin sağlaması gereken başvuru şartları şu şekilde verildi;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Örgün eğitim veren aşağıda tabloda belirtilen (en az dört (4) yıl süreli) Fakülte/Bölümlerden mezun olmak,
 • 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (75.000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • Hamile olmamak,
 • Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî soruşturma/kovuşturma veya idarî soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak,