Ataköy Sahili Değiştiren 'Kıyı Kenar Çizgisi' Kararı

Ataköy sahili hakkında Mahkeme'nin aldıpı 'Kıyı Kenar Çizgisi' kararı, pek çok değişikliği de beraberinde getirecek.
Ataköy Sahili Değiştiren 'Kıyı Kenar Çizgisi' Kararı

Ataköy sahili hakkında Mahkeme'nin aldıpı 'Kıyı Kenar Çizgisi' kararı, pek çok değişikliği de beraberinde getirecek.

Ataköy 1'inci Kısmı Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Ataköy sahilindeki yapılaşmalar için inşaat ruhsatı verilirken destek gösterilen, İstanbul Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 2004 yılında karara varılmış kıyı kenar çizgisine ilişkin 2010 senesinde dava açmıştı. Dernek tarafından açılan bu davaya, Mimarlar Odası da dahil olmuştu.

İstanbul Üniversitesi'nce oluşturulan kıyı kenar çizgisi bilimsel raporunu delil gösteren dernek, dava dilekçesinde, kıyı kenar çizgisinin bilimsel standartlarla uyuşmadığını ve bu yüzden de yanlış belirlenerek kamuya açıldığını belirtmiş. İstanbul ilinin Bakırköy ilçesinde yer alan Ataköy sahiline inen beton blokların kuralsız ve kıyıyı kapatacak bir biçimde yerleştirilmesine izin verildiğini beyan ederek iptal davası açmıştı.

Ataköy Sahili Değiştiren 'Kıyı Kenar Çizgisi' Kararı

Kenar Çizgisine Red Verilmişti


Bilirkişi raporuna karşın İstanbul 9'uncu İdare Mahkemesi, bundan dört yıl önce, 18 Temmuz'daki kararında, yeni kıyı kenar çizgisine zamanında itiraz edilmediğini gerekçe göstererek davayı reddetmişti. Ancak, Danıştay 14'üncü Daire, 23 Aralık 2015 tarihinde kararı bozmuş ve mahkemeye geri göndermişti. Bu sayede dosyayı yeniden görüşen İstanbul 9'uncu İdare Mahkemesi, dava konusu olan işlemin iptaline karar verdi.

Ataköy Sahili Değiştiren 'Kıyı Kenar Çizgisi' Kararı

Kararda denene göre, "Davacı tarafından yapılan başvuru üzerine, valilikçe oluşturulacak komisyon tarafından inceleme ve gerekli tespitler yapıldıktan sonra bunun sonucuna göre ilgili mevzuatta belirtilen yasal prosedür uygulanarak işlem tesisi gerekirken bu yola başvurulmaksızın tesis edilen dava konusu işlemde, hukuka uyarlık görülmemiştir."

Ataköy Sahili Değiştiren 'Kıyı Kenar Çizgisi' Kararı

Eğer mahkeme kararı hayata geçirilir ve bilirkişi raporunda yer alan kıyı kenar çizgisine uyulursa Ataköy sahilinde yer alan inşaatların tamamı Kıyı Kanunu'na göre topyekun kaçak durumuna dönüşecek. Halihazırda, sahilde yapılmakta olan birçok inşaat faaliyeti için de süregelen davalar olmasına olması, mahkemenin bu kararı onaylaması durumunda belirsizliklerini koruyacaklar.