B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Beldiye zabıta memuru alımı yapacak

Gebze Belediyesi tarafından yayımlanan son personel alım ilanına göre toplamda 40 zabıta memuru alımı yapılacağı öğrenildi.
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat! Beldiye zabıta memuru alımı yapacak

Gebze Belediyesi tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım ilanına göre toplamda 40 zabıta memuru alımının yapılacağı öğrenildi.

40 ZABITA MEMURU ALINACAK!

Zabıta memuru olmak isteyen kişiler için gerekli olan kadro alımları ve şartlar şu şekilde verildi;

screenshot-101-001.png

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Konu ile ilgili yapılan açıklamalara göre kişilerin zabıta memuru olmak için sağlaması gereken başvuru şartları şu şekilde verildi;

1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak gerekmektedir.

2 - BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen zabıta memuru kadroları için; mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön lisans 2022-KPSSP93 ve Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye
 • Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Gebze Belediyesi'ne bizzat giderek yapılacak olan başvuruların 06.11.2023-10.11.2023 tarihleri arasında yapılması gerektiği ifade edilmiş oldu.