Belediye 65 KPSS puanı ile memur alımına başladı! Zabıta memuru olmak için başvurular başlıyor

Adana Seyhan Belediyesi tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına göre belediyeye zabıta alımlarının başladığı öğrenildi.
Belediye 65 KPSS puanı ile memur alımına başladı! Zabıta memuru olmak için başvurular başlıyor

Kamuda memur olarak çalışmak isteyenler dikkat! Adana Seyhan Belediyesi tarafından yayımlanan personel alım ilanına göre Zabıta memuru olarak çalışacak personel arandığı ifade edildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda başvuru şartları ve detayları öğrenildi.

BELEDİYE ZABITA ALIMLARINA BAŞLADI!

Konu ile ilgili belediye tarafından yapılan duyuruda alınacak olan memurlar için gerekli olan nitelikler şu şekilde duyuruldu;

screenshot-226.png

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

  • İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, ön lisans mezunları için 2022-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022-KPSS P3 puan türünde, Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adana Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre 27/11/2023 - 01/12/2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Adana Seyhan Belediyesi üzerinden gerçekleştirileceği öğrenildi.

Haber Editörü