Bu kış kilosu 50 TL olacak deniyordu, domates ihracatı Resmi Gazete'de yayımlanarak izne bağlandı

7 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/7) kapsamında domates ihracatı izne bağlandı.
Bu kış kilosu 50 TL olacak deniyordu, domates ihracatı Resmi Gazete'de yayımlanarak izne bağlandı

Tüm dünyada Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın etkisi ile büyük bir ekonomik şok yaşanırken yaşanan savaş enerji fiyatları kadar gıda fiyatlarını da olumsuz etkilemişti. Zaten pandemi nedeniyle büyük bir ekonomik kriz yaşayan küresel piyasalar ikinci kriz ile kırılma yaşarken enflasyon rakamları rekora koşmuştu. 

Hem gıda krizi yaşanması hem de enflasyon rakamlarında yaşanan yükseliş ile fiyatlarda etiket alarmı verilirken ekonomistler bu sene fiyatı en çok artacak olan ürünlerin başında domatesin geleceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Yapılan açıklamaların ardından bugün kritik bir adıma imza atıldı ve domates ihracı izne bağlı olan ürünler arasına alındı. 

DOMATES İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN ÜRÜNLER ARASINA GİRDİ! 

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/7), 7 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. 

Bu kış kilosu 50 TL olacak deniyordu, domates ihracatı Resmi Gazete'de yayımlanarak izne bağlandı

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/7)

MADDE 1- 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 60 ıncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.

“60- Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)- Diğerleri: (GTP: 2002.90) (Salça)”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bu kış kilosu 50 TL olacak deniyordu, domates ihracatı Resmi Gazete'de yayımlanarak izne bağlandı

BU KIŞ DOMATES 50 TL OLACAK MI?

Domatesin kilosunun bu kış 50 TL olacağı iddiaları gündemi sallamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile iç piyasada domates kıtlığı yaşanmasının engellenmesinin ve fiyatının aşırı değerlenmesinin önüne geçilmesini amaçladığı belirtiliyor.