Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan kararlar kamuoyuna duyurulurken bu kez enerjide acele kamulaştırma kararına yer verildi.
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

28 Haziran tarihli Resmi Gazete'de alınan kararlar kamuoyunun gündeminde yer aldı. Ülkemizin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için proje güzergahlarında bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerjide acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar Resmi Gazete'nin Yürütme ve İdare Bölümü Cumhurbaşkanı Kararları kısmında duyuruldu.

ENERJİDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek 154kV Bozüyük TM-Kartal RES TM EİH Brş R3 Bilecik 6 RES TM Enerji İletim Hattı (Girdi-Çıktı) (Hat-1, Hat-2) Projesi kapsamında Eskişehir'de proje sahasına isabet eden taşınmazların mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurularak Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Erzincan'da yapılacak Söğütlü Grubu Enerji Nakil Hattının güzergahına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurularak TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Marmaris ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için güzergaha isabet eden taşınmazlar mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Tekirdağ'da S:464 numaralı IV. Grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi. Söz konusu kararlar;

  • –– Manisa İli, Ahmetli İlçesi Sınırları İçerisinde Yürütülen Kelebek Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8654)
  • — Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Zarar Gören Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi Sınırları İçerisinde İnşa Edilmekte Olan Deprem Konutları İçin Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı Amacıyla Duranlar Mahallesinde Bulunan 119, 368 ve 711 Numaralı Parsellerin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8655)

ekran-goruntusu-2024-06-28-093407.png

  • –– Muğla-Kale Yolu Km:0+000-24+000 ve Km:41+900-74+142 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı ve BSK İşi Kapsamında km:0+000’da Bulunan ve Farklı Seviyeli Kavşak Olacak Şekilde Planlanan Kötekli Kavşağı’nın Yapımı Amacıyla Proje Güzergâhına Rastlayan Kesimde İhtiyaç Duyulan Muğla İli, Menteşe İlçesi, Karabağlar, Emirbeyazıt ve Kötekli Mahalleleri Sınırları İçerisindeki Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8656)
  • –– Karaman-Ulukışla İstasyonları Arasının Çift Hatlı Hale Getirilmesi Projesi Kapsamında Karaman, Konya ve Niğde İllerinde Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8657)
  • –– Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin Temini Projesi Kapsamında Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş İlleri Sınırları İçerisinde Bulanan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8658)
  • –– 154 kV Bozüyük TM-Kartal RES TM EİH Brş. R3 Bilecik 6 RES TM Enerji İletim Hattı (Girdi-Çıktı) (Hat-1, Hat-2) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8659)
  • –– Erzincan İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Söğütlü Grubu Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8660)
  • –– Marmaris İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8661)
  • –– Tekirdağ İli Sınırları İçerisinde Bulunan S:464 Numaralı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8662) isimleri ile kamuoyunun bilgisine sunuldu.