Kentsel Dönüşüm Başvuru Dilekçesi

Kentsel dönüşümde atılması gereken ilk adım başvurunun yapılmasıdır. Kentsel dönüşüm başvurusu için kişinin dilekçe yazarak oturduğu binanın riskli yapı olup olmadığının belirlenmesini istemesi gerekmektedir. Bunun için kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi ile beraber bakanlık tarafından yetkilendirilen bir şirkete başvuruda bulunmanız yeterlidir. Bu dilekçeyi aşağıda yer alan şekilde hazırlayarak doldurabileceğiniz gibi aynı zamanda yetkilendirilen kentsel dönüşüm şirketleri üzerinden direkt ola
Kentsel Dönüşüm Başvuru Dilekçesi

Kentsel dönüşümde atılması gereken ilk adım başvurunun yapılmasıdır.

Kentsel dönüşüm başvurusu için kişinin dilekçe yazarak oturduğu binanın riskli yapı olup olmadığının belirlenmesini istemesi gerekmektedir. Bunun için kentsel dönüşüm başvuru dilekçesi ile beraber bakanlık tarafından yetkilendirilen bir şirkete başvuruda bulunmanız yeterlidir. Bu dilekçeyi aşağıda yer alan şekilde hazırlayarak doldurabileceğiniz gibi aynı zamanda yetkilendirilen kentsel dönüşüm şirketleri üzerinden direkt olarak başvuruda bulunmanız da mümkündür.


Çünkü bu şirketlerde tüm evraklar hazırlanarak sadece başvuruda bulunacak olan kişinin imza atması gerekmektedir. Yani zaten bu firmalar tüm imzalamanız gereken evrakları sizin yerinize hazırlamakta ve sizin imzanıza hazır hale getirerek beklemeye almaktadır. Sizin yapmanız gereken tek şey aracı kuruma başvuruda bulunarak riskli yapı raporu almak istediğinizi dile getirmektir.


Kentsel Dönüşüm Başvuru Dilekçe Örneği


…./…../201..

.................................... Şirketi'ne

…………….. ili, …………….. İlçesi, …………… Mah., …………….. Cad., …………… Sok. , …………….. Apt., No:…….. tapuda ……….Pafta, ……….. Ada, …………. Parsel sayılı Yapıda Kat Malikiyim. Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Kuruluşu olarak 6306 sayılı kanun kapsamında; Binamız RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU’ nun hazırlanması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Adı Soyadı

İMZA

EKİ :

1. Tapu Fotokopisi

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin

Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya

Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı

( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı )

6. Vekaletname

7. Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

BAŞVURU SAHİBİNİN :

Adresi :…………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Tel : …………………………………

Cep :…………………………………