Kentsel Dönüşüm Tahliye Süreci Nasıl İşler?

Gerek depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi gerekse de kentte yaşanan çarpık yapılaşmanın yarattığı görsel çirkinliği silmesi gibi pek çok olumlu yönü ile kentsel dönüşüm büyük bir önem taşıyor.
Kentsel Dönüşüm Tahliye Süreci Nasıl İşler?

Gerek depreme dayanıklı konutların inşa edilmesi gerekse de kentte yaşanan çarpık yapılaşmanın yarattığı görsel çirkinliği silmesi gibi pek çok olumlu yönü ile kentsel dönüşüm büyük bir önem taşıyor.

Türkiye'nin pek çok bölgesinde kentsel dönüşüm projeleri büyük bir hızla devam ederken projelerin hayata geçirilmesindeki en büyük sorun ise ne yazık ki çok katlı binalarda kat maliklerinin fikir ayrılıkları yaşaması oluyor. Bu gibi sorunları aşılması için ise kat maliklerinin ortak karar alması yeterli oluyor. Riskli yapı raporu alındıktan sonra ise kentsel dönüşüm tahliye süreci başlıyor. Peki, kentsel dönüşüm tahliye süreci nasıl işler?


Kentsel dönüşümde süreç binanın riskli yapı raporu alması ile başlıyor. Riskli yapı raporu çıkarılan bina maliklerinin bu rapora itiraz etme hakları bulunuyor. Bunun için riskli yapı raporuna itiraz etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili kılınıyor. Kat maliklerinden herhangi birinin bu itiraza hakkı bulunuyor ve kentsel dönüşüm riskli yapı raporuna itiraz dilekçesi doldurularak işlemler başlatılıyor. Rapora itiraz edilmesi durumunda bakanlığın ilgili departmanları tarafından ikinci bir değerlendirme yapılıyor ve bu değerlendirmenin sonucuna göre karar veriliyor.


İkinci değerlendirmede de binanın riskli yapı ilan edilmesi durumunda kentsel dönüşüm tahliye süreci başlatılıyor. Kentsel dönüşüm tahliye süresi olarak bina maliklerine 60 günlük süre hakkı veriliyor. Bu sürede bina sakinlerinin binayı boşaltarak yıkım işleminin gerçekleştirilmemesi durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binaya yazı asarak 30 iş günü sonunda binanın bakanlık tarafından yıkılacağını duyurur. Bina bakanlık tarafından gerekli boşaltma işlemleri yapılarak yıkılır ve yapılan yıkım masrafı tapu dairesine bildirilerek kat maliklerinin tapu kayıtlarına eşit şekilde paylaştırılarak ipotek olarak gösterilir. Yani yapılan satışla beraber ipotek bedeli tahsil edilir. Yıkım işleminin ardından 3/2 çoğunluk kararı alınarak inşaat aşamasına geçilir ve tapu sahiplerinin hakları korunarak kat tapuları arsa tapusuna çevrilerek kayıt altına alınır. Çoğunluğun sağlanması yeni kararın hayata geçirilmesi için yeterlidir.