Kentsel Dönüşümde Oy Çokluğu Nedir?

Kentsel dönüşümde yaşanan en büyük sorunlardan biride ortak karar alınarak projelerin büyük bir hızla ilerlemesini sağlamaktır.
Kentsel Dönüşümde Oy Çokluğu Nedir?

Kentsel dönüşümde yaşanan en büyük sorunlardan biride ortak karar alınarak projelerin büyük bir hızla ilerlemesini sağlamaktır.

Bu sorunun aşılması adına kentsel dönüşümde artık oy çokluğu kararı alınması yeterli görülmektedir. Peki, kentsel dönüşümde oy çokluğu nedir?


Kentsel dönüşümde oy çokluğu kat maliklerinin bir karar alınması gerektiğinde 3/2 çoğunluğu sağlayabilmesidir. Yani örnek vermek gerekirse 12 dairelik bir taşınmazda çoğunluk kararı alınması için 8 daire sahibinin imza atması yeterlidir. Bu kararın alınmasındaki en önemli etken kentsel dönüşüm projelerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak ve devamlılığın hız kesmeden sürmesini garanti altına almaktır. Kentsel dönüşümde oybirliği alınması bazı durumlarda zorunlu olurken bazı durumlarda değildir.


Örneğin kentsel dönüşüm riskli yapı raporunun alınması için oybirliği şartı bulunmaz ve tek bir malikin başvurusu ile dahi bu rapor çıkarılabilmektedir. Riskli yapı tespiti yaptırılarak kentsel dönüşüm süreci başlatılmış olur. Riskli yapı tespitine itiraz yapılması için diğer kat maliklerinin hakkı bulunur. Yapılan itirazın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ikinci bir değerlendirme sürecine başlatılır. Bu değerlendirmede binanın riskli yapı ilan edilmesi durumunda süreç devam ettirilir.


60 günlük süre zarfından kentsel dönüşüm bina yıkımı işlemine geçilir. Bina bu süre zarfında yıkılmazsa bakanlık 30 günlük daha ek süre vermekte yine yıkım aşaması gerçekleşmezse bu durumda bakanlık yıkımı gerçekleştirmektedir. Binanın yıkımı sonrası kentsel dönüşümde oy çokluğu daha büyük bir önem kazanır. Yönetici, denetçi yahutta kat maliklerinin 3/2 çoğunluk sağlaması ile beraber kat malikleri toplantıya çağrılır. Bu toplantıda oy birliği ile karar verilememesi durumunda riskli yapının değerinin belirlenmesine geçilir. Bu değer üzerinden yeni bir anlaşma ortamı aranır. Paydaşların 3/2 çoğunluk ile karar alması durumunda alınan bu karar tutanak ile kayıt altına alınarak diğer hak sahiplerine noter aracılı ile bildirilir.


Bu bildirinin ardından diğer kat maliklerinin karara katılmamaları durumunda bağımsız bölüme ait olan arsa paylarının bakanlık tarafından rayiç bedelden az olmamak kaydı ile belirlenerek diğer paydaşlara açık arttırma yöntemi ile satılacağı duyurulur. Paydaşların bu alımı gerçekleştirmemesi durumunda ise alım Hazine tarafından yapılır. Satış ve tahsis işlemlerinin ardından uygulamaya geçilerek projenin hayata geçirilmesi sağlanır.