Kentsel Dönüşüme Nasıl Müracaat Edilir?

Kentsel dönüşüm bazı bölgelerde oldukça sancılı bir şekilde ilerlerken özellikle çok sayıda kat malikinin bulunduğu binalarda yaşanan fikir ayrılıkları sorunların büyümesine neden olmaktadır.
Kentsel Dönüşüme Nasıl Müracaat Edilir?

Kentsel dönüşüm bazı bölgelerde oldukça sancılı bir şekilde ilerlerken özellikle çok sayıda kat malikinin bulunduğu binalarda yaşanan fikir ayrılıkları sorunların büyümesine neden olmaktadır.

Hak kayıplarının en aza indirilerek projelerin hızlandırılmasına çalışılırken aslında kentsel dönüşüm hak sahiplerine büyük avantajlar sağlamaktadır. Peki, kentsel dönüşüme nasıl müracaat edilir?Kentsel Dönüşüm Başvurusu Nasıl Yapılır?


Devlet tarafından sunulan kentsel dönüşüm hakkında yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin öncelikle ya belediyeler tarafından ilan edilen riskli alanlar içerisinde yer almaları ya da sahipleri oldukları taşınmazın riskli yapı olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bunun için Bakanlığın onay verdiği ve lisans sahibi olan değerleme şirketlerinden deprem risk raporu verilmesini talep etmeniz yeterlidir. Binanın riskli yapı ilan edilmesinin ardından isteyen taşınmaz sahipleri bu noktada müteahhit ile anlaşma imzalayarak süreci müteahhidin işletmesini sağlayabilir.


Süreci kendisi yürütmek isteyen kişilerin ise riskli yapı raporu aldıktan sonra bina ortak karar protokolü hazırlayarak ikinci aşamaya geçmesi ve hazırlanan protokolü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunmaları gerekir. Riskli yapı raporunun alınmasını takip eden en geç 60 gün içinde bu raporun çıkarılması zorunludur. Raporun çıkarılması ile beraber riskli yapı olarak belirlenen taşınmazın yıkım aşamasına geçiliyor ve bina yıkılarak yeni binanın inşa aşamasına geçiliyor. Bu sayede depremde yıkılma riski taşıyan ve çarpık kentleşme ile kötü görüntü oluşturan eski binalar yıkılarak yerlerine modern görünüme sahip depreme dayanıklı binalar inşa ediliyor. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan ve yakın zamanda büyük bir deprem oluşmasına kesin gözü ile bakılan İstanbul'da kentsel dönüşüm büyük bir hızla yayılmaya devam ederken İzmir kentsel dönüşüm konusunda sıkıntıların yoğun olarak yaşandığı bölgeler arasında bulunuyor.