MEB'den son dakika yeni ders saati ve teneffüs süresi kararı duyuruldu!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama ile birlikte okullardaki ders saati ve teneffüsler ile ilgili değişiklikler duyuruldu.
MEB'den son dakika yeni ders saati ve teneffüs süresi kararı duyuruldu!

Bu sene okullar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pek çok karar öğrenciler için duyurulmuştu. Yapılan açıklamalarda bu kararlar sonucunda farklı alanlarda değişikliğe gidildiği ifade edilerek geçme notu, devamsızlık ve teneffüs saatleri hakkında açıklamalar yapıldı.

Tüm bunların yanı sıra son dönemde gündeme gelen bir diğer konu da kış saati uygulaması oldu. Öğrencilerin velileri tarafından okullara gidiş ve dönüşlerde havanın karardığı yönünde uyarıların yapılması nedeni ile saatlerde değişikliğin yapılmasına karar verildiği öğrenildi.

OKULLARDA KIŞ UYGULAMASINA GEÇİLECEK Mİ?

Öğrenci ve veliler tarafından bu konuda merak edilenlerin artmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni bir karara imza attığını duyurdu. Bazı okullar için geçerli olmak üzere okullardaki ders sürelerinin 30 dakika olmasına karar verildiği öğrenildi. Konuya ilişkin MEB tarafından gerekli olan duyurular vatandaşlara yapıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DUYURDU!

Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar şu şekildeydi;

"Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanlarından oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz. Ancak ikili öğretim yapan okullarda bu süreler daha kısa belirlenebilir." hükmü ile, aynı Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul, esas ve kriterler ile kontenjan düzenlemeleri Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükümleri yer almaktadır.

Bu doğrultuda, yık-yap veya güçlendirme kapsamına alınarak başka bir okulun binasına taşınan ya da başka bir okulun kendi binasına taşınması veya öğrenci yoğunluğu nedenleriyle ikili öğretim kapsamına alınan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda 40 dakikalık bir ders saati süresinin ilgili valilikçe yapılacak il, ilçe ve okul bazlı planlamalar çerçevesinde, İlgi Yönetmeliğin 9'uncu ve Ek 3'üncü maddesi uyarınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 30 dakika olarak uygulanabilecektir."

Yayımlanan bu duyurunun ardından belirtilen okullarda okullardaki ders sürelerinin değiştirilebileceği ifade edildi.

Haber Editörü