Riskli Yapı Süreci Nasıl İşler?

Kentsel dönüşüme başlanabilmesi için atılması gereken ilk adım riskli yapı raporu alınmasıdır. Riskli yapı raporu almak isteyen kişilerin ise belirli bir prosedür sürecini yürütmeleri gerekir.
Riskli Yapı Süreci Nasıl İşler?

Kentsel dönüşüme başlanabilmesi için atılması gereken ilk adım riskli yapı raporu alınmasıdır. Riskli yapı raporu almak isteyen kişilerin ise belirli bir prosedür sürecini yürütmeleri gerekir.

Bu süreç için atılması gereken tek adım riskli yapı tespiti lisansı alan bir kuruluşa ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunmasıdır. Başvuru aşamasında çok katlı binalarda çoğunluk şartı bulunmaz ve tek bir kat malikinin başvurusu ile dahi riskli yapı tespiti istenebilmektedir.Tapu belgesi ve kimlik belgesi ile yapılan başvurunun ardından riskli yapı süreci başlatılmış olur. Lisanslı değerlendirme kuruluşu gelerek taşınmazı inceler ve riskli yapı olup olmadığına karar verir. Bu aşamada 3 sonuç alınma ihtimali bulunur. Bunlardan ilki binanın riskli yapı olmadığı sonucudur ki bu durumda başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur. İkinci sonuçta ise binanın yarı riskli yapı olduğu sonucuna varılır ki bina güçlendirme işlemleri ile bina desteklenerek risk sıfıra indirilir. Üçüncü seçenekte ise bina riskli yapı ilan edilir ki binanın yasal süre içerisinde boşaltılarak yıkılması zorunludur.Riskli yapı sonucu verilen taşınmaz ile ilgili raporlar tapu müdürlüğüne iletilir ve tapu müdürlüğü bina sakinlerine tebligat yolu ile tapu kütüğüne bu bilginin işlendiğini bildirir. İşte riskli yapı tespitine itiraz bu tebligatı takip eden 15 günlük süre içerisinde mutlaka yapılmalıdır. Aksi durumda bu sonucun kabul edildiği hükmüne varılır. Kentsel dönüşüm riskli yapı tespitine itiraz edilmesi durumunda bina ikinci bir bağımsız kuruluş tarafından tekrar incelenir ve yeniden rapor çıkarılır. Çıkarılan ikinci raporda da riskli yapı sonucuna varılırsa binanın boşaltılması zorunludur.60 gün içinde kentsel dönüşüm bina yıkımı mutlaka gerçekleştirilmelidir. 60 gün içinde kat malikleri tarafından yıktırılmayan binalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 30 günlük ek süre vererek yıkımı kendisi üstlenir. Bu süre zarfında da yıkılmayan binaları ise Bakanlık kanuni haklarını kullanarak yıkımı kendisi gerçekleştirir ve yıkım giderlerini kat malikleri arasında eşit bölüştürerek tapuya ipotek olarak kaydeder. Yıkım sonrası süreçte ise çoğunluk kararı aranarak yeni binanın inşaat aşamasına geçilir ve tapu kayıtları yapılarak hak sahiplerine depreme dayanıklı yeni binaları teslim edilir.