Türkiye Noterler Birliği'nden cevap ve düzeltme

6 ay 6000 km sınırında kilometre oyunu ortaya çıktı haberine Türkiye Noterler Birliği'nden cevap ve düzeltme
Türkiye Noterler Birliği'nden cevap ve düzeltme

www.emlak365.com 'un 16.10.2022 tarihli "6 ay 6000 km sınırında kilometre oyunu ortaya çıktı" başlığıyla yayınlanan (https://www.emlak365.com.tr/finans/6-ay-6000-km-sinirinda- kilometre-oyunu-ortaya-cikti-191403) haber kamuoyunda yanlış anlamaya neden olacak nitelikte olup, gerçek durumu yansıtmamaktadır.

Noterlerin ve noterlik mesleğinin itibarını zedeleyen ve gerçeklikle ilgisi bulunmayan asılsız haberler sebebiyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur.

Haberde "Sözlü beyan ile satış yapılarak yasa deliniyor; Ticari olarak faaliyette bulunan kişi ve şirketlerin yapmış oldukları otomobil ve arazi satışları için yapacakları satıştan en az 3 gün önce ekspertiz raporu olarak bu raporu notere ibraz etme yükümlülüğü getirilmişti. Noter satışı esnasında bu satışı ibraz etme yükümlülüğü getirilirken bazı noterlerin sözlü beyan ile işlem yaptıkları ortaya çıktı." ifadelerine yer verilmiştir. 16.08.2022 tarih ve 31925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, habere konu hususlar hakkında irtibata geçilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün Birliğimize gönderdiği 16.08.2022 tarih ve 00077340252 sayılı yazılarında bildirilen görüşü doğrultusunda, Birliğimizce 17.08.2022 tarih ve 309 sayılı genel yazımızda belirtildiği üzere "Taraflarca ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda, bu belgenin ibraz edilmediği hususu ile, satış anında taşıtın kilometresine ilişkin alıcı ve satıcının beyanı alınarak noterlerce işlem yapılması" mevzuata ve hukuka uygundur. Belirtilen hususlar dikkate alındığında kamuoyunda yanlış algı yaratmaya yönelik söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Noterler irade özgürlüğünün sağlanması, bireylerin haklı çıkarlarının korunması gibi kutsal bir görevi ifa ederek, hukuk sisteminin de ayrılmaz parçası olarak ve önleyici hukukçu” uyarınca kamu kimliğiyle güvenin sembolüdürler. Yanı sıra, Anayasamızın 135 inci maddesi kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Noterler Birliğinin ve üyesi bulunan noterlerin itibarını zedeleme maksadı taşıyan asılsız ifadeler kullanılması kabul edilemeyeceği gibi, bu konuda yanıltıcı beyan ve yayında bulunanlarında sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. 

Her türlü işlemlerini hukuka uygun gerçekleştiren güven müessesesi noterlerin ve noterlik kurumunun itibarını zedeleyen, kamuoyu ve işlem ilgililerini olumsuz yönde etkileyen haksız ve gerçeğe aykırı habere ilişkin açıklamamızı, 5187 sayılı Basın Kanununun 14 ve 18.maddeleri gereğince yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim.

Türkiye Noterler Birliği Vekili Av. Damla TOKGÖZ EGE