Ücretli İzin Yönetmeliğinde Düzenleme Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yıllık ücretli izinlerin kullanım süresinde değişiklik yapıldı.
Ücretli İzin Yönetmeliğinde Düzenleme Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yıllık ücretli izinlerin kullanım süresinde değişiklik yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı, "Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yıllık Ücretli İzinlerde Düzenleme Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı yıllık ücretli izin yönetmeliğinde değişiklilk ile en çok üçe bölünebilen yıllık ücretli izin süreleri artık bölümler halinde kullanılabilecek.

"Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yapılan düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı yönetmelik kapsamında, yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan üçüncü fıkrasında yer alan "en çok üçe bölünebilir" ibaresi "bölümler halinde kullanılabilir" olarak düzenlendi.

En Çok Üçe Bölünebilecek Şartı Kaldırıldı

Yıllık ücretli izinlerde yapılan düzenlemeler ile tarafların anlaşması anlaşmasına bağlı olarak bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere "en çok üçe bölünebilen" yıllık ücretli izinlerin bölümler halinde kullanılabilmesine izin tanındı.

Bununla birlikte yapılan düzenlemede alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süreleri, aynı iş yerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacak.

Yer Altı İşçilerine +4 İzin Eklenecek

Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü tutulacak.

Bu düzenleme ile yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanacak.

Bu kapsamda artık yıllık ücretli izinler 10 günden az olmamak koşulu ile en az üç parça halinde kullanılacak.