Uygulama İmar Planı Nedir?

İmar planları hakkında çokça merak edilen ve hakkında detaylı olarak bilgiler alınmak istenen ayrıntılardan biri de uygulama imar planının ne anlama geldiğidir.
Uygulama İmar Planı Nedir?

İmar planları hakkında çokça merak edilen ve hakkında detaylı olarak bilgiler alınmak istenen ayrıntılardan biri de uygulama imar planının ne anlama geldiğidir.

Dilerseniz merak edilen uygulama imar planı hakkında sizlere makalemiz üzerinden gerekli bilgileri hemen sunalım. Nazım imar planına göre daha küçük ölçekli olan uygulama imar planı bu bakımdan nazım imar planının alt ölçeği ve nazım imar planına oranla daha küçük çaplı alanlarda uygulanmaktadır.

Uygulama İmar Planı Genel Tanımlaması

Uygulama imar planı, yerleşim alanlarının gelecekte sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan alacakları yerleşim biçimlerinin belirlenmesine yönelik tasarlanmış ve uygulamaya yönelik 1/1000 ölçekli planlardır. Hali hazır haritalar kadastral haritalar altlık alınarak yapılmaktadırlar. Nazım imar planı her ne kadar uygulama imar planından daha büyük ölçeklerde uygulansa da, uygulama imar planının temelini oluşturmaktadır. Bu bakımdan nazım imar planı ile uygulama imar planı birbirini tamamlayan parçalardır. Dolaysıyla nazım imar planı olmadan, uygulama imar planından da söz edilememektedir.

Uygulama İmar Planı Nedir?

Uygulama İmar Planı Hangi Kurumlarca Hazırlanmaktadır?

Uygulama imar planı, nazım imar planında olduğu gibi belediyelerce hazırlanmaktadır. Bu bakımdan gerek uygulama imar planı olsun ve gerekse de nazım imar planı olsun tüm imar planları ilgili belediyeler tarafından hazırlanmaktadır.

Uygulama İmar Planı Özellikleri Nelerdir?

Uygulama imar planı bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikleri şunlardır;

  • Yapılaşma şartlarına uygun olarak bitişik, ayrık, blok yapı nizamı ile taban alan kat sayısı, kat alanları kat sayısı, konut yüksekliğ, emsal, yap yaklaşma mesafeleri belirlenmektedir.

  • Uygulama imar planı, ayrıca engelliler, yaşlılar ve çocuklar gibi kamusal alanları kullanmakta zorluk çekenleri yaşamı daha kolay hale getirebilecek bir niteliğe sahiptir. Bu bakımdan nazım imar planında olduğu gibi uygulama imar planında da birey mutluluğu ön planda tutulmaktadır.