VERBİS Kayıt Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyenler Dikkat

Veri Sorumluları Siciline Kayıt yükümlülüğü bulunan gerçek ve tüzel kişiler için süreç sona erdi. İdari para cezası ödenmemesi için sorumlu olan vatandaşların işlemlerini en kısa sürede yapması gerek.
VERBİS Kayıt Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyenler Dikkat

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü getirilmiş ve sonrasında Kişisel Verileri Koruma Kurulunca kimlerin bu yükümlülük kapsamında yer aldığı belirlenmiştir.

Kurulun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile; yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 31.12.2021 tarihine kadar süre verilmişti.

Kurul 21.04.2022 tarihli kamuoyu duyurusu ile Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen veri sorumluları hakkında Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmasına başlandığını belirtmiştir.

Her ne kadar ilgili kamuoyu duyurusunda “Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmüne yer verilmekte ise de 2016 yılına dair bu tutarlar her yıl güncellenmektedir. Sicile kayıt yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında güncellenen değerle 2022 yılı için idari para cezasının alt sınırı 53.572 TL üst sınırı ise 2.678.863 TL’dir.

Her ne kadar Kurulun daha önceden tanıdığı kayıt süresi kaçırılmış olsa da, şu ana kadar Kanuni kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlularının bir an önce bu yükümlülüklerini yerine getirmelerinin kendilerine uygulanabilecek ceza tutarının alt sınırlarda kalmasında etkili olabileceğini unutmamak gerekir.

Bu nedenle Veri Sorumluları Siciline Kayıt yükümlülüğü bulunan ve henüz bu yükümlülüğü yerine getirmemiş olan gerçek ve tüzel kişilerin en kısa sürede kayıt ve bildirim yükümlülüklerini tamamlamaları faydalarına olacaktır.

Av. Çağrı ÜNSAL – Ankara Barosu

Tüm soru ve görüşleriniz için – [email protected]

Emlak365.com Özel Haber