Yardımcı Doçentlik Dönemi Sona Erdi

Yardımcı doçentlik kadrosu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün imzalanan kanuna tasarısına göre değiştirildi ve yerine doktor öğretim üyesi kadrosu getirildi. Artık öğretim elemanı kadrosu, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisinden oluşurken; öğretim üyesi kadrosu ise profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşacak.
Yardımcı Doçentlik Dönemi Sona Erdi

Yardımcı doçentlik kadrosu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün imzalanan kanuna tasarısına göre değiştirildi ve yerine doktor öğretim üyesi kadrosu getirildi. Artık öğretim elemanı kadrosu, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisinden oluşurken; öğretim üyesi kadrosu ise profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşacak.

Uzunca bir zamandır tartışmaları süren ve sürekli gündemde olan yardımcı doçentlik sonunda kaldırıldı. Geçtiğimiz dönemlerde sürekli gündemde olan yardımcı doçentlik kadrosu, o kadroda bulunan akademik bilim insanlarına kaldırılan kadro unvanı karşılığında verilmesi düşünülen yeni isim öncelikle araştırmacılara danışıldı. Başlangıçta doktor öğretim görevlisi olarak belirlenen unvan akademik bilim insanlarının fikirleri doğrultusunda değiştirilerek doktor öğretim üyesi olarak değiştirildi. Şu an yardımcı doçent olan akademik bilim insanlarının var olan kadrolarının isimleri doktor öğretim üyesi olarak değiştirilecek ve doktorayı bitiren araştırmacılar uygun görüldüğü taktirde doktor öğretim üyesi olarak açılan kadrolara başvuru yapabilecekler.

Yardımcı Doçentlik Dönemi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Tarafından Bugün Kadronun Değişimi İmzalandı


Yardımcı doçentlik kadrosu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün imzalanan kanuna tasarısına göre değiştirildi ve yerine doktor öğretim üyesi kadrosu getirildi. Artık öğretim elemanı kadrosu, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisinden oluşurken; öğretim üyesi kadrosu ise profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşacak. Bu tarihten itibaren doktor öğretim üyesi kadrosuna atama yapılması için kadrolar rektörlük tarafından ilan edilecek ve o birimin dekanı veya müdürü olmak üzere, bir de dışarıdan doçent veya profesör toplamda 3 öğretim üyesi tarafından adaylar için yazılı karar alınarak rektörlüğe iletilecek. Bu işlem sonucunda rektörlük tarafından seçilen aday en fazla 4 yıllığına doktor öğretim üyesi kadrosuna atanabilecek. Kadro süresinin tamamlanmasının ardından kişiler tekrar kadroya atanabilecekler.

Kanundaki Doçentlik Atama Aşamaları


Kanunda yer alan doçentlik atamaları yılda iki kez ÜAK tarafından belirlenen takvime göre yapılacak ve şartlarda herhangi bir değişim söz konusu değil ancak doçentlik kriterleri olarak ÜAK tarafından belirlenen çalışma kriterlerinin sağlanmasının ardından adaylar başvuru yapacaklar. Başvurular 5 kişilik jüri ve 2 yedek juri belirlenecek, jüri üyeleri tarafından değerlendirilen aday için hazırlanan değerlendirme raporları üniversitelerarası kurula gönderilerek, ÜAK tarafından yeterli yayın ve araştırma geçmişine sahip olan adaylara doçentlik ünvanı verilecek. Aynı doktor öğretim üyesi olarak değiştirilen yardımcı doçetlikte olduğu gibi rektörlük tarafından açılan doçetlik kadrolarına başvuru yapacaklar ve belirlenen 3 profesör tarafından adayın değerlendirme raporu rektörlüğe sunulacak ve rektör doçentin atamasını yapacak.