Resmi Gazete'de yayımlandı! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bugün kuruldu!

Bugün Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulduğu öğrenildi.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bugün kuruldu!

Bundan kısa bir süre önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yapılan açıklamalarda "Kentsel Dönüşüm Yasası'nı tüm Türkiye'ye şamil çıkarmaya gayret ediyoruz. Bunun için bir başkanlık kurmak istiyoruz. Başkanlığın altında 3 tane genel müdürlük olacak. Birincisi sadece İstanbul'u takip edecek, ikincisi Türkiye'yi takip edecek, üçüncü genel müdürlük de kaynak oluşturacak. Devletin Hazine arazileri var. Önce bunların planlanması lazım. Planlandıktan sonra fonksiyon yüklenmesi lazım ve bunların dışarıya halka açık bir şekilde arz edilmesi lazım. Bu satıldığında kaynak gelecek. Burada biriken bütçeyle siz kentsel dönüşümü takip edeceksiniz." ifadeleri ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığının kurulacağı ifade edilmişti.

Resmi Gazete kararlarına göre ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulduğu öğrenildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI KURULDU!

Yayımlanan karara göre kentsel dönüşüm başkanlığının amaç ve kararları şu şekilde belirtildi;

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Amaç

MADDE 792/İ- (1) Bu Bölümün amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütmek üzere kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 792/J- (1) Bu Bölümde geçen;

a) Bakan: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanım,

b) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

c) Başkan: Kentsel Dönüşüm Başkanını,

ç) Başkanlık: Kentsel Dönüşüm Başkanlığım, ifade eder.

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 792/M- (1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:

a) 6306 sayılı Kanun ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Afet riski altındaki yapıların ve alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlamak.

e) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ile 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamındaki yenileme alanı İlanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütmek.

ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlığın kurulmasına ilişkin yapılan bu açıklamalarda başkanlığı Kentsel Dönüşüm Uzmanı ve Kentsel Dönüşüm Uzman Yardımcısı'nın istihdam edilebileceği açıklandı.