2017-2018 Tapu Harcı Hesaplama

2017-2018 yılı ev alım satımlarında Tapu Harç ödemelerinin ne kadar olduğunu haberimizde paylaşıyoruz.
2017-2018 Tapu Harcı Hesaplama

2017-2018 yılı ev alım satımlarında Tapu Harç ödemelerinin ne kadar olduğunu haberimizde paylaşıyoruz.

Konut alım satımlarında tapu harcı, alıcı ve satıcı tarafından açıklanan değer ile, yüzde 4 oranında alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı hesaplanır.

Alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı olmak üzere, binde 20 oranında ödeme yapılır.

Konut alacak veya satacaksanız tapu harcı masrafınız olacaktır. 2017-2018 Tapu Harcı nasıl hesaplanır?

2017-2018 Tapu Harcı Ödemeleri

Tapu harcı, gayrimenkul alım satımı yapacak olanları yakından ilgilendiriyor. 2012 yılına göre, gayrimenkulün alım satım işlemlerinde söz konusu gayrimenkulün değeri üzerinden binde 33 oran ile tapu harç ücreti ödeniyordu. Ödenmesi gereken tapu harç ücreti yarısı satıcı yarısı da alıcıya ait olarak ödeme yapılıyordu. Bu da Gayrimenkulün satış bedelinin binde 16.5’ini alıcı, binde 16.5’lik kısmını ise satıcının ödemesi anlamına geliyordu.

2017-2018 yılında tapu harcı uygulamasında değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile gayrimenkul alacak veya satacaksanız gerçek satış değeri üzerinden binde 20 oranında ayrı ayrı olmak üzere tapu harcı ödemesi yapılacak.

Döner Sermaye Ücreti

Tapuda döner sermaye harçları 2013 yılında 105 TL olup 2016 yılına gelinmesiyle bu har ücretleri 120 TL olarak belirtildi. Tapu harç masrafları ile ilgili henüz değişiklik yapılmamıştır.

Tapu Harç Masrafları Her Yıl Değişir mi?

Devletin öngördüğü durumlarda yasalara göre, tapu harç ücretlerinde artış yaşanır. 2013 yılında tapu harç ücretleri yüzde 4 iken 2014 yılında yüzde 6 oranına yükselmesi söz konusu değildir. Tapu Haç ücretleri senelere göre değişmeyip, Tapu Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu ücret üzerinden uygulanır. Tapu Müdürlüğü'nün uyguladığı yönetmelik değişmediği sürece kaç yıl geçerse geçsin tapu masrafları aynı oranla işlem görmeye devam eder.

2017-2018 yılı tapu devir işlemlerinde harç ücreti ve döner sermaye ücretleri şu şekilde toparlayabiliriz:
Tapu Harç masrafı yüzde 4, Alıcının ödemesi gereken yüzde 2, satıcının ödemesi gereken tapu harç ücreti ise 2 olarak belirlenmiştir.

Satıcı eğer tapu masraflarını ödemeyeceğini beyan eder ise, alıcı da eğer kabul ederse tapu harçlarını ve döner sermaye masraflarını alıcı ödüyor.