2B Arazi Başvuruları İçin Son Gün!

2B arazi, ormanlık alan olma özelliğini kaybetniş alanlara verilen isimdir. Devlet hazinesine kayıtlı olup, sonradan orman sınırları dışına çıkmış veya çıkarılacak olan alanlardır. Geri kazanılmaz ve ıslah edilemez arazilerdir. Türkiye' de 2B arazilerin toplam miktarı 473.000 hektarlık alana yayılmıştır.
2B Arazi Başvuruları İçin Son Gün!

2B arazi, ormanlık alan olma özelliğini kaybetniş alanlara verilen isimdir. Devlet hazinesine kayıtlı olup, sonradan orman sınırları dışına çıkmış veya çıkarılacak olan alanlardır. Geri kazanılmaz ve ıslah edilemez arazilerdir. Türkiye' de 2B arazilerin toplam miktarı 473.000 hektarlık alana yayılmıştır.

Vatandaşların mülkiyet problemlerinin çözümü için önemli olan 2B arazi başvuruları için son gün bugün, yani 7 Mart olarak belirlendi.

2B Arazi Nedir?


2B arazi, ormanlık alan olma özelliğini kaybetmiş alanlara verilen isimdir. Devlet hazinesine kayıtlı olup, sonradan orman sınırları dışına çıkmış veya çıkarılacak olan alanlardır. Geri kazanılmaz ve ıslah edilemez arazilerdir. Türkiye' de 2B arazilerin toplam miktarı 473.000 hektarlık alana yayılmıştır.

2B Arazi Başvuruları İçin Son Gün!

2011' den önce söz konusu arazileri kullananmalr veya üzerine almak için başvuru yapanlar, gerekli bedel ödemesini de gerçekleştirdikten sonra arazi üzerinde hak sahibi olabilmektedirler. Ancak 2B arazilerin, orada yaşayanlar ve orman köylüleri dışındaki üçüncü kişiler için satışı yasaktır.

Başvurular Bugün Sona Eriyor


2B arazi alımı için başvuru süresi uzatılmıştı. Böylece bugüne kadar başvuru işlemini geciktirenler, ödeme işlemini tamamlamayanlar veya sözleşmedeki vadesini ödeyemeyenler de bundan yaralanabildi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal' da 2B arazilerin satışı ve ödemeleriyle ilgili açıkama yaptı. Açıklamasında arazilerin toplam bedelinin 10,5 milyar olduğunu, bunun 7,5 milyarının tahsis edildiğini belirtti. Ayrıca kalan meblağın da tasitli ödemelere ait olduğunu ve ödemelerin devam ettiğini söyledi. Hiçbir vatandaşın mağdur duruma düşmesinin istenmediğini belirterek, başvuruların 7 Mart' a kadar tamamlanmasıgerektiğini, hak sahibi herkesin bu fırsatı değerlendirmesini istediğini ifade eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, sözü geçen araziler için yapılan 828.000 başvuru sahibinden 707.000 kişiye 507.000 adet taşınmazın satışının gerçekleştirildiğini söyledi.

Başvuru İçin Gerekenlerin Listesi


Başvurular defterdarlık ve malmüdürlüklerinden gerçekleştirilecek. Başvuru işlemleri için gereken evrak listesi şöyle:

Nüfus cüzdanı fotokopisi, başvuru dilekçesi, başvuru bedeli makbuz, yetki belgesi( tüzel kişiler için), mirasçıların veraset ilamı.

Satın alma işlemi, kadastro tarafından belirlenen rayiç bedelinin tespitiyle yapılacaktır.

Hazine Tarım Arazi Satışı İçin de Gün Verildi


2B arazi satışları için verilen süre uzatıldığında, hazine tarım arazilerinin satışı için de başvurmayanlara verilen süre uzatılmıştı. 26 Nisan 2015'ten sonra çıkan hazine tarım arazileri için başvurunun son günü de 7 Eylül 2018 olarak belirlendi.