Amme arazisi nedir, üzerinde hangi binalar inşa edilebilir?

Gayrimenkul terimleri ile alakalı olarak sorgulamalar sık sık yapılabiliyor. Araştırma yapılan konulardan birisi de amme arazisidir. Amme arazisi nedir, hangi araziler amme arazisidir?
Amme arazisi nedir, üzerinde hangi binalar inşa edilebilir?

Gayrimenkul terimleri ile alakalı olarak yapılan araştırmalarda merak edilen konulardan birisi de amme arazisi oluyor. Bir arazi için amme arazisi tanımlaması yapılırsa o arazinin vasfında ve kullanımında ne gibi değişiklikler olabileceği merak ediliyor. Amme arazisi olarak kayıtlara geçen arazilerin ne işe yaradıkları da araştırılan konular arasında yer alıyor.

AMME ARAZİSİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER!

Amme arazileri ile alakalı olarak yapılacak en geniş tanım kamuya hizmet etmek amacıyla ayrılan arazilerdir. Bu araziler gerek imar planlamalarında gerekse de diğer planlamalarda parsel olarak ayrılırlar. Bu ayrım yapıldıktan sonra ise bu arazilerin kullanımına dair bazı kısıtlamalar uygulanmaya başlanılır.

Amme arazisi olarak ayrılan bir arazinin üzerinde sadece kamuya ait olan hizmet binaları inşa edilebilir. Bu hizmet binaları kamu yararı gözeten eğitim kurumları, hastaneler, ibadethaneler gibi tesisler olabilir. Bu amaçlarla ayrılan tüm araziler için de yapılacak değerlendirme amme arazileri kapsamındadır.

Bir arazi için amme arazisi işlemi yapılmışsa o araziler başka herhangi bir özel mülkiyete hizmet edemez. Bu araziler yalnızca kamu kuruluşlarına hizmet etmek zorundadırlar. Bu arazilerin kullanımı da bu perspektifte yapılır. Buna aykırı herhangi bir işlem yapmak ise kanuna muhalefet etmek anlamına gelmektedir ve cezai müeyyidesi vardır.

Amme arazilerinin sınırları zaman zaman genişletilebilir. Eğer ihtiyaç varsa ve başka bir alternatif yoksa amme arazisi olarak belirlenen arazinin yanındaki arazilerin de bir kısmı veya tamamı kamulaştırılabilir. Bu kamulaştırılma işleminden sonra özel mülkiyetten devlet mülkiyetine geçen arazi de amme arazisi niteliği kazanır. Bu kamulaştırma işlemi için mülk sahiplerinin herhangi bir itiraz hakları yoktur.

Amme arazilerinin zaman zaman niteliklerinin değişebildiği de görülebilir. Bunun için devletin karar alması gerekir. Bir arazinin eğer amme arazisi olarak kullanılmasına ihtiyaç kalmamışsa bu kapsamdan çıkarılabilir ve Hazine veya belediyeler bu arazileri amme arazisinden çıkarılmış olmaları şartıyla kendileri değerlendirebilir veya satabilirler.